งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 15 มีนาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 15 มีนาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 15 มีนาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 15 มีนาคม 2554 ผลกระทบต่อการส่งออกไทย จากภัยหายนะธรรมชาติของญี่ปุ่น ผลกระทบต่อการส่งออกไทย จากภัยหายนะธรรมชาติของญี่ปุ่น

2 สัดส่วนมูลค่าการส่งออก ตลาดที่สำคัญของไทย สัดส่วนมูลค่าการส่งออก ตลาดที่สำคัญของไทย

3 Source: IMF, World Economic Outlook (Jan.25,2011) การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของโลกและ ญี่ปุ่น ก่อนเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของโลกและ ญี่ปุ่น ก่อนเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ

4 ผลกระทบของการชะลอตัว ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อการส่งออกไทย ผลกระทบของการชะลอตัว ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อการส่งออกไทย เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอลง 1% ส่งผลให้การส่งออกไปญี่ปุ่นลดลง 7.2% สินค้าอุตสาหกรรม กระทบ 8.3% สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กระทบ 2.9%

5 ผลกระทบแผ่นดินไหวและสึนามิ คาดว่ากระทบ GDP ญี่ปุ่น 0.5-1.0 % ก่อนเกิด 1.6 เกิด 0.6-1.1 กระทบส่งออกไทยไปญี่ปุ่น 735 – 1,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เดิมคาดว่า ไทยจะส่งออกไปญี่ปุ่นได้ 22,769 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นผลกระทบต่อการส่งออกรวมของไทยไปตลาดโลก* 0.3-0.7 % จากเดิมที่คาดว่าการส่งออกไทยจะขยายตัว 12% หมายเหตุ: * ไม่รวมผลกระทบทางอ้อม ของผลกระทบเศรษฐกิจญี่ปุ่นต่อเศรษฐกิจโลก

6 หมายเหตุ: สัดส่วนการส่งออกต่อมูลค่าการส่งออกรวมของไทยไปญี่ปุ่น ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปญี่ปุ่น (รายสินค้า) หาก GDP ญี่ปุ่น ลดลง 1% ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปญี่ปุ่น (รายสินค้า) หาก GDP ญี่ปุ่น ลดลง 1% กระทบมาก กระทบน้อย

7 ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยไปญี่ปุ่น (รายสินค้า) หาก GDP ญี่ปุ่น ลดลง 1% ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยไปญี่ปุ่น (รายสินค้า) หาก GDP ญี่ปุ่น ลดลง 1% หมายเหตุ: สัดส่วนการส่งออกต่อมูลค่าการส่งออกรวมของไทยไปญี่ปุ่น เรียงจากผลกระทบมากไปน้อย เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง ทัศนศาสตร์ พลาสติกและของที่ทำด้วย พลาสติก ยานบกนอกจากรถที่เดินบน รางรถไฟ เครื่องหอม เครื่องสำอาง อะลูมิเนียมและของทำด้วย อะลูมิเนียม ทองแดงและของทำด้วย ทองแดง ดีบุกและของทำด้วยดีบุก อากาศยาน ยานอวกาศ ของทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้า หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม แก้วและเครื่องแก้ว เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เซรามิก ไข่มุกธรรมชาติหรือ ไข่มุกเลี้ยง เครื่องมือ เครื่องใช้ ของ ใช้ชนิดมีคม ของเบ็ดเตล็ดทำด้วย โลหะสามัญ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ สักหลาดและผ้าไม่ทอ

8 ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยไปญี่ปุ่น (รายสินค้า) หาก GDP ญี่ปุ่น ลดลง 1% ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยไปญี่ปุ่น (รายสินค้า) หาก GDP ญี่ปุ่น ลดลง 1% หมายเหตุ: สัดส่วนการส่งออกต่อมูลค่าการส่งออกรวมของไทยไปญี่ปุ่น เรียงจากผลกระทบมากไปน้อย สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด รองเท้า กระดาษ ของทำด้วยเยื่อ กระดาษ ของเล่น ของที่ใช้เล่นกีฬา ใยยาวประดิษฐ์ สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง เส้นใยสั้นประดิษฐ์ ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ของใช้เบ็ดเตล็ด ไม้ ของทำด้วยไม้ พรม สิ่งทอปูพื้น ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม ของที่ทำด้วยสิ่งทอ ผ้าถักแบบนิต โครเชต์ หนังดิบ หนังฟอก ฝ้าย เครื่องหนัง โลหะสามัญอื่นๆ นิกเกิน ของทำด้วย นิกเกิล ของที่ใช้ในการถ่ายภาพ

9 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม...ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร : 02-697-6348-9 www.citsonline.utcc.ac.thติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม...ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.citsonline.utcc.ac.th University of the Thai Chamber of Commerce: UTCC The Center for International Trade Studies: CITS


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 15 มีนาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google