งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- เช้านั่งรับประทาน อาหารได้ถึงเวลา ๘. ๐๐ น. หลังจากนั้น เป็นช่วงเวลาทำความ สะอาด - กลางวัน ประถมและ มัธยมใช้ได้ตั้งแต่เวลา ๑๑. ๓๐ ถึง ๑๒. ๑๕ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- เช้านั่งรับประทาน อาหารได้ถึงเวลา ๘. ๐๐ น. หลังจากนั้น เป็นช่วงเวลาทำความ สะอาด - กลางวัน ประถมและ มัธยมใช้ได้ตั้งแต่เวลา ๑๑. ๓๐ ถึง ๑๒. ๑๕ น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 - เช้านั่งรับประทาน อาหารได้ถึงเวลา ๘. ๐๐ น. หลังจากนั้น เป็นช่วงเวลาทำความ สะอาด - กลางวัน ประถมและ มัธยมใช้ได้ตั้งแต่เวลา ๑๑. ๓๐ ถึง ๑๒. ๑๕ น.

5

6 บริเวณหน้าร้านค้าจะมี ราวเหล็กตั้งไว้

7 เพื่อให้นักเรียนนั้น เข้าแถวตามแนวราว เหล็ก ซึ่งจะทำให้ มองดูเป็นระเบียบ เรียบร้อย

8 นักเรียนไม่เข้าแถวตาม แนวราวเหล็กที่ โรงเรียนจัดไว้ และมุง สั่งอาหารบริเวณหน้า ร้าน หรือทางด้านขาง ของร้านค้า จึงทำให้ เกิดภาพเช่นนี้

9

10

11 ถ้านักเรียนเข้าแถว เป็นระเบียบ จะทำให้เกิดภาพที่ น่ามองมากขึ้น

12

13

14 - ให้นักเรียนนั่งตามโต๊ะ ที่อาหารเดิม ตามที่ คุณครูเกลียวพันธ ได้ จัดไว้

15 - เมื่อรับประทานอาหาร เสร็จให้นักเรียนนำขยะ ต่างๆ เช่น แก้ว พลาสติก ขวดพลาสติก และภาชนะใส่อาหาร เก็บให้เรียบร้อย ถ้า นักเรียนไม่เก็บจะทำให้ เกิดภาพเช่นนี้

16 ขยะและภาชนะที่อยู่ ตามโต๊ะอาหาร

17

18

19 ถ้านักเรียนทุกคน ร่วมมือกัน ทิ้งขยะให้ เป็นที่ โรงอาหารของ โรงเรียนเราก็จะน่าอยู่ และน่ามองมากขึ้น

20

21 แล้วนักเรียนต้องการให้ โรงอาหารโรงเรียนเรา เป็นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt - เช้านั่งรับประทาน อาหารได้ถึงเวลา ๘. ๐๐ น. หลังจากนั้น เป็นช่วงเวลาทำความ สะอาด - กลางวัน ประถมและ มัธยมใช้ได้ตั้งแต่เวลา ๑๑. ๓๐ ถึง ๑๒. ๑๕ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google