งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อันดับ ยอดแย่ที่สุดของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อันดับ ยอดแย่ที่สุดของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อันดับ ยอดแย่ที่สุดของประเทศไทย
อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร การจราจรติดขัดมากที่สุดในโลก

2 อันดับ ยอดแย่ที่สุดของประเทศไทย
อันดับ 2 ของอาเซียน เป็นคุณแม่วัยใส(อายุต่ำกว่า 18 ปี)

3 อันดับ ยอดแย่ที่สุดของประเทศไทย
อันดับ 5 ของอาเซียน อันดับ 102 ของโลก การทุจริต คอรัปชั่น

4 อันดับ ยอดแย่ที่สุดของประเทศไทย
อันดับ 1 ใน 10 ละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดในโลก

5 อันดับ ยอดแย่ที่สุดของประเทศไทย
อันดับ 5 ของโลก เรื่องการดื่มสุรา

6 อันดับ ยอดแย่ที่สุดของประเทศไทย
อันดับ 2 ของโลก ตายจากอุบัติเหตุ


ดาวน์โหลด ppt อันดับ ยอดแย่ที่สุดของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google