งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวตกรรม ที่หัก amp ยาแสน ประหยัด *** จากปัญหาเวลาหัก amp ยามัก โดน amp ยาบาดมือบ่อยครั้ง ***

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวตกรรม ที่หัก amp ยาแสน ประหยัด *** จากปัญหาเวลาหัก amp ยามัก โดน amp ยาบาดมือบ่อยครั้ง ***"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวตกรรม ที่หัก amp ยาแสน ประหยัด *** จากปัญหาเวลาหัก amp ยามัก โดน amp ยาบาดมือบ่อยครั้ง ***

2 ยาชนิด amp มักมีปัญหาในการหัก amp เพราะอาจจะทำให้เกิดการ แตกบาดมือได้บ่อยครั้ง

3 การทำนวตกรรมหัก amp ยาได้มีการ ลองมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เป็นที่ พอใจ

4 จึงได้นำซอง Alcohol pad ที่ใช้กันอยู่ใน ปัจจุบันที่ค่อนข้างหนามาประยุกต์ใช้ซึ่ง ได้ผลดีและประหยัดมาก

5 โดยการฉีกบริเวณริมซอง แล้วดึงเอา แผ่น Alcohol ออกมาก่อน

6 แล้วจึงเอาคอ amp ยาใส่เข้าไปในซอง เปล่าให้คอขวดที่จะหักอยู่ในซองพอดี

7 แล้วจึงหัก amp ยาในซองเปล่า alcohol pad

8 ซึ่งยังไม่พบอุบัติการณ์ amp ยาบาดมือ เลยถึงแม้ว่าบริเวณคอขวดจะแตกก็ตาม

9 จึงขอนำเสนอผลงานให้เพื่อนๆลองทำ ดูเป็นการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่งความจริงแล้วซอง alcohol pad จะ ถูกฉีกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์อยู่แล้ว แต่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์และที่สำคัญประหยัด สุดๆ นำเสนอโดย พัชรี พูลสุข หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

10 รอพบกับผลงานชิ้นต่อไป....... ไม่นานเกินรอ


ดาวน์โหลด ppt นวตกรรม ที่หัก amp ยาแสน ประหยัด *** จากปัญหาเวลาหัก amp ยามัก โดน amp ยาบาดมือบ่อยครั้ง ***

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google