งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม ตารางเปลี่ยน Set พ่นยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม ตารางเปลี่ยน Set พ่นยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม ตารางเปลี่ยน Set พ่นยา

2 จากปัญหาตึกผู้ป่วยใน 4 มีผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ต้องพ่นยาเป็นจำนวนมาก จึงมีการจัดทำกล่องเพื่อใส่ Set พ่นยา

3 แต่พบปัญหาไม่สามารถตรวจสอบว่า Set พ่นยาได้เปลี่ยนหรือไม่ และผลจากการ Swabที่กล่องSet พ่นยา พบเชื้อ Pseudomonas จึงคิดจัดทำ นวัตกรรมเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยน Set พ่นยาขึ้น เป็นตารางการเปลี่ยน Set พ่นยา โดยระบุ ตามรายละเอียดดังภาพ

4 และนำใบที่มีรายละเอียดดังกล่าวมาติดไว้ที่กล่องใส่ Set พ่นยา โดยลงรายละเอียด วันเดือนปี ชื่อผู้เปลี่ยน และเวลาที่เปลี่ยน ไว้เป็นหลักฐาน

5 ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ได้มีการเปลี่ยน Set พ่นยาทุกวัน

6 หลังจากที่มีนวัตกรรมนี้ขึ้น ผลการ Swab กล่องใส่ Set พ่นยา ยังไม่พบเชื้อPseudomas อีก จึงขอนำเสนอผลงานนี้ให้ลองใช้ดูนะค่ะ นำเสนอโดย วิไลวรรณ รุ่งเรือง นัยนา จันแปง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หน่วยงานหอผู้ป่วยใน 4


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม ตารางเปลี่ยน Set พ่นยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google