งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใกล้ไกล... ไปเป็นคู่ นายดุรากร จิตรดร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลโพนพิสัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใกล้ไกล... ไปเป็นคู่ นายดุรากร จิตรดร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลโพนพิสัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใกล้ไกล... ไปเป็นคู่ นายดุรากร จิตรดร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลโพนพิสัย

2 สิ่งที่เป็นกังวลในวันนัดเจาะเลือด ส่งตรวจ CD4 ผู้รับบริการจะมาตามนัด ? ผู้รับบริการจะมาตามนัด ? ผู้รับบริการจะมาครบทุกคน ? ผู้รับบริการจะมาครบทุกคน ? ผู้รับบริการจะมาเจาะเลือดก่อนกินยา ? ผู้รับบริการจะมาเจาะเลือดก่อนกินยา ? ผู้รับบริการจะมาเจาะเลือดก่อน 08.30 น. ? ผู้รับบริการจะมาเจาะเลือดก่อน 08.30 น. ? ผู้รับบริการที่อยู่ต่างจังหวัดจะเดินทาง ยากลำบาก ? ผู้รับบริการที่อยู่ต่างจังหวัดจะเดินทาง ยากลำบาก ? จะส่งเลือดตรวจก่อนครบ 8 ชั่วโมง ? จะส่งเลือดตรวจก่อนครบ 8 ชั่วโมง ? และถ้า..... จะทำอย่างไรดี ? และถ้า..... จะทำอย่างไรดี ?

3 และแล้ว... สิ่งที่กังวลก็เกิดขึ้น จริงๆ พระภิกษุรูปหนึ่งไม่สามารถมารับการเจาะ เลือดส่งตรวจ CD4 พระภิกษุรูปหนึ่งไม่สามารถมารับการเจาะ เลือดส่งตรวจ CD4 เนื่องจากมีกิจนิมนต์สำคัญ ญาติไม่ว่าง และไม่มีรถที่จะเดินทาง เนื่องจากมีกิจนิมนต์สำคัญ ญาติไม่ว่าง และไม่มีรถที่จะเดินทาง ให้ทันก่อน 12.00 น. ไม่อยากผิดนัดแต่ก็ ไม่สามารถไปตามนัด ให้ทันก่อน 12.00 น. ไม่อยากผิดนัดแต่ก็ ไม่สามารถไปตามนัด

4 ร่วมด้วยช่วยเหลือด่วน ! ปรึกษากันในทีมคลินิกพิเศษ ปรึกษากันในทีมคลินิกพิเศษ ขออนุญาตพระภิกษุเพื่อออกไปเจาะเลือดที่ วัด ขออนุญาตพระภิกษุเพื่อออกไปเจาะเลือดที่ วัด โดยรถยนต์ส่วนตัวของพนักงานประจำ คลินิกพิเศษ โดยรถยนต์ส่วนตัวของพนักงานประจำ คลินิกพิเศษเพื่อสิ่งใด อำนวยความสะดวก ติดตามเยี่ยม ค้นหา สาเหตุที่ขาดนัด อำนวยความสะดวก ติดตามเยี่ยม ค้นหา สาเหตุที่ขาดนัด ส่งตรวจประเมินความสม่ำเสมอในการกินยา ทุก 6 เดือน ส่งตรวจประเมินความสม่ำเสมอในการกินยา ทุก 6 เดือน พิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ไม่ เปิดเผยมากเกินไป พิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ไม่ เปิดเผยมากเกินไป

5 ท่านได้อะไรเราได้อะไรกลับไป คลินิกพิเศษบ้าง ? ท่านได้อะไรเราได้อะไรกลับไป คลินิกพิเศษบ้าง ? คำขอบคุณจากพระภิกษุ สีหน้าที่ยิ้มแย้ม อย่างชัดเจน คำขอบคุณจากพระภิกษุ สีหน้าที่ยิ้มแย้ม อย่างชัดเจน กำลังใจในการกินยาและความสำคัญของ การรักษาสุขภาพ กำลังใจในการกินยาและความสำคัญของ การรักษาสุขภาพ ความสำคัญต่อการรับบริการตามนัดหมาย ความสำคัญต่อการรับบริการตามนัดหมาย การรักษาความลับและสิทธิของผู้รับบริการ ฯลฯ การรักษาความลับและสิทธิของผู้รับบริการ ฯลฯ

6 ครั้งแรกหรือครั้งต่อๆไป จะทำ อย่างไรนับจากนี้ ทีมติดตามเยี่ยมบ้าน โดยอาสาสมัครฯ โครงการสร้างเครือข่ายการทำงานสานฝัน ผู้ติดเชื้อ ( ต่อเนื่อง ) ปีที่ 3 ทีมติดตามเยี่ยมบ้าน โดยอาสาสมัครฯ โครงการสร้างเครือข่ายการทำงานสานฝัน ผู้ติดเชื้อ ( ต่อเนื่อง ) ปีที่ 3 กลุ่มโพนพิสัยร่วมใจ กลุ่มโพนพิสัยร่วมใจ ตารางนัดตรวจ CD4 ประจำปี 2553 ตารางนัดตรวจ CD4 ประจำปี 2553

7 ครั้งแรกหรือครั้งต่อๆไป จะทำ อย่างไรนับจากนี้ การบริการให้คำปรึกษา การบริการให้คำปรึกษา ระบบการติดตามผู้รับบริการ ระบบการติดตามผู้รับบริการ ประชุมกลุ่ม ณ ศูนย์องค์รวมทุกวัน พฤหัสบดี ฯลฯ ประชุมกลุ่ม ณ ศูนย์องค์รวมทุกวัน พฤหัสบดี ฯลฯ

8


ดาวน์โหลด ppt ใกล้ไกล... ไปเป็นคู่ นายดุรากร จิตรดร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลโพนพิสัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google