งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา
สุพิชฌาย์ ถิรพุทธิ์เอกภพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

2 การส่งเสริมผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น โรงพยาบาลได้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ตั้งแต่ ปีพ.ศ เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์รับการรักษาโดยยาต้านไวรัสประมาณ 500 กว่าราย มีผู้ติดเชื้อฯรายใหม่เฉลี่ย 130 ราย / ปี แต่ยังมีผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

3 การวิเคราะห์หาสาเหตุ
การทำงานของแต่ละแผนกไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้ประสานข้อมูลของแต่ละฝ่ายก่อนเข้าถึง ARV คลินิก การรักษาซ้ำซ้อนเนื่องจากผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์บางรายปิดบังการติดเชื้อฯ กรณีผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่ถูกส่งต่อมารับการรักษา ข้อมูลการส่งต่อไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องเจาะเลือดซ้ำ เช่นการตรวจ CD4 พยาบาลที่รับผิดชอบผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์โดยตรงมีน้อย มีภาระงานมากไม่สามารถติดตามผู้ป่วยอย่างทั่วถึง

4 การปรับเปลี่ยนระบบการทำงานที่เกิดขึ้น
มีพยาบาลให้คำปรึกษาที่สามารถเข้าถึงผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ได้ทุกแผนก เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่เพิ่งตรวจพบการติดเชื้อฯ Post – counseling พูดคุยให้กำลังใจ / แนะนำขั้นตอนการรักษาเบื้องต้น / สอบถามสถานพยาบาลที่ต้องการรักษา / สิทธิการรักษา / การติดต่อ / การป้องกัน / การอยู่ร่วมกัน และการเปิดเผยผลเลือดกับคู่สามีภรรยา เป็นต้น พยาบาลติดตามผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ในการเตรียมและประเมินความพร้อมก่อนรับยาต้านไวรัส

5 การประเมินการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 จำนวนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ ( ราย ) 126 139 จำนวนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์สามารถติดตามลงทะเบียน ( ราย ) 62 ( % ) 96 ( % ) เสียชีวิต ( ราย ) จากจำนวนผู้ติดเชื้อฯที่ลงทะเบียน 28 ( % ) 34 ( % ) ส่งต่อรักษาโรงพยาบาลในเครือข่าย ( ราย )จากจำนวนผู้ติดเชื้อฯที่ลงทะเบียน 12 ( % ) 28 ( 29.16% ) จำนวนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับการรักษาต่อเนื่อง ( ราย )จากจำนวนผู้ติดเชื้อฯที่ลงทะเบียน 16 ( % ) 31 ( % ) จำนวนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่สามารถติดตามได้ 6 ( 9.67 % ) 3 ( 3.12 % )

6 เยี่ยมผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่แผนกผู้ป่วยใน

7 ติดตามผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ก่อนรับยาต้านไวรัส

8 ติดตามดูแลเด็กที่ติดเชื้อฯรับการรักษา


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google