งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี โทร.035-555352 โทรสาร. 035-555757.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี โทร.035-555352 โทรสาร. 035-555757."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี โทร.035-555352 โทรสาร. 035-555757

2  เครื่องชั่งรถยนต์ ต้องเป็นเครื่องที่ได้รับการรับรองแล้วจากสำนักชั่ง ตวงวัดและไม่สิ้นอายุระหว่างเข้าร่วมโครงการ (7 ตุลาคม 2554 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555)  เครื่องวัดความชื้นข้าว จำนวน 2 เครื่อง ต้องเป็นเครื่องที่ได้รับการรับรองแล้วจากสำนักชั่ง ตวงวัดและไม่สิ้นอายุระหว่างเข้าร่วมโครงการ (7 ตุลาคม 2554 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555)

3  แท่นชั่ง แบบบ่อ แบบแท่นลอย

4  จอแสดงค่าภายนอก ( ควรจดน้ำหนักไว้ทุกครั้งทั้ง หนักและเบา )

5  ที่เครื่องชั่งรถยนต์ต้องแสดงดังนี้ แผ่นป้ายหมายหมายเลข ประจำเครื่อง ใบสำคัญประจำเครื่องที่ เจ้าหน้าที่ออกให้ ข้อมูลทั้งสองส่วนต้องตรงกันและอยู่ ติดกับตัวเครื่อง

6  ต้องมีสติ๊กเกอร์ ดังรูปนี้แสดงอยู่ที่ตัวเครื่องหรือที่จอ แสดงค่าภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

7  จอแสดงค่าภายใน ( รับน้ำหนักจากแท่นชั่ง ) ผู้ชั่งจะ ออกตั๋วชั่งให้

8 คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ตั๋วชั่งน้ำหนัก ( ให้เปรียบเทียบกับที่จดไว้แล้วลองคำนวณดู ) ชื่อ ที่อยู่ ชัดเจน วัน เวลา ในการนำรถขึ้น ชั่งน้ำหนักทั้งชั่งหนัก และชั่งเบา ตรวจสอบน้ำหนักทั้งหมดว่าตรงกับที่เราจดจากจอ แสดงค่าภายนอกหรือไม่ ?

9  จุดที่มีค่าน้ำหนักแสดงทั้ง 3 ส่วน จะต้องตรงกัน จอแสดงค่าภายนอก จอแสดงค่าภายใน ตั๋วที่ผู้รับซื้อออกให้เพื่อแจ้งค่า น้ำหนัก

10  จด.. น้ำหนักที่รถขึ้นชั่งหนัก - เบา เพื่อคิดน้ำหนักข้าวที่ นำมาขาย  สังเกตว่าเวลาในตั๋วรับซื้อ ตรงกับเวลาที่นำรถขึ้นชั่ง จริง  จด.. ค่าความชื้นของข้าวที่นำไปวัด  คำนวณค่าน้ำหนักที่ถูกหักไปหากความชื้นเกิน 15 % ( ตามตารางที่ประกาศไว้ )  จะรู้ค่าน้ำหนักหลังจากถูกหักความชื้นแล้วและรู้ จำนวนเงินที่จะได้รับ

11 เครื่องวัดความชื้นมีหลายแบบ - แบบบิด - แบบกระบอก ( ของญี่ปุ่น ) - แบบกระบอก ( ผลิตในประเทศไทย )

12  แบบบิด ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการอบข้าวให้แห้ง

13  แบบกระบอก ( ของญี่ปุ่น )

14  แบบกระบอก ( ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) หัวหน้าโครงการ : รศ. ชัยวัฒน์ ชัยกุล โทร.0816119016 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ( RDIPT หรือตึก CNC) ชั้น 4 ห้อง 406 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-9428081-2 ต่อ 412 แฟกซ์ : 02-9428081-2 ต่อ 412

15  ที่เครื่องวัดความชื้นข้าวต้องแสดง ดังนี้ ป้ายหมายเลข ประจำเครื่อง ครุฑแดงปี 2554 ใบสำคัญประจำเครื่องที่ เจ้าหน้าที่ออกให้ ทั้ง 2 ส่วนต้องตรงกัน

16 1. สุ่มข้าวให้ทั่วคันรถ 2. ทำความสะอาดสิ่งเจือปนให้หมด 3. ตรวจสภาพเครื่องวัดความชื้นว่ามีตราครุฑแล้ว 4. ตวงข้าวเปลือกโดยใช้ภาชนะตักแทนมือตัก 5. ปาดข้าวเปลือกให้พอดีกับปากกระบอกไม่ต้องเขย่า 6. ดูที่หน้าปัดว่าเลือกโหมดข้าวเปลือกถูกต้อง 7. กดโหมดการวัดแล้วเทข้าวเปลือกลงไปรอจนตัวเลขค่า ความชื้นขึ้นอ่านและจดค่าไว้ ( ควรวัด 3 ครั้งแล้วน้ำค่ามา บวกกันหาร 3 จะได้ค่าที่ใกล้เคียง )

17 สุ่มข้าวให้ทั่วคันรถ

18 ทำความสะอาดสิ่งเจือปนให้หมด

19 ตรวจสภาพเครื่องวัดความชื้นว่ามีตราครุฑแล้ว

20 ตวงข้าวเปลือกโดยใช้ภาชนะตักแทนมือตักและปาดให้ พอดี

21 ดูที่หน้าปัดว่าเลือกโหมดข้าวเปลือกถูกต้อง

22 กดโหมดการวัดแล้วเทข้าวเปลือกลงไปให้กระจาย สม่ำเสมอ

23 ควรทำการวัด 3 ครั้ง เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

24

25 ข้อแนะ นำ

26

27

28  เครื่องชั่งรถยนต์

29  เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก

30 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัด ติดต่อ.... สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี โทร.035-555352 สำนักชั่งตวงวัด จ. นนทบุรี โทร.02-5474355, 02-547-43 หรือ.... โทรสายด่วนแม่บ้านของกรมการค้าภายใน 1569


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี โทร.035-555352 โทรสาร. 035-555757.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google