งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบการบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม อาคาร 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบการบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม อาคาร 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบการบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม อาคาร 3

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบการบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี และ พัสดุ ของสถานศึกษา วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม อาคาร 3

3

4 สิ่งที่หน่วยตรวจสอบภายในคาดหวัง ว่าจะได้รับ 1. แผนการตรวจสอบประจำปี 2550 จัดส่ง ภายในเดือนกันยายน 2549 - เป้าหมาย - กำหนดการ ตรวจสอบ - แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ - วิธีการตรวจ 2. หลังจากปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว ขอให้จัดส่ง 2.1 แบบการตรวจสอบการควบคุม ภายใน 2.2 แบบการตรวจสอบ การบริหาร การเงินบัญชี 2.3 แบบการตรวจสอบ การบริหาร ทรัพย์สิน 2.4 ปัญหาอุปสรรคจากการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ

5

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบการบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม อาคาร 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google