งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระทำเกี่ยวกับคะแนน ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระทำเกี่ยวกับคะแนน ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระทำเกี่ยวกับคะแนน ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 Score Action  เป็นกลุ่มของ Action ที่ใช้ดำเนินการ เกี่ยวกับคะแนน

3 Set Score  เป็นการกำหนดคะแนน

4 Test Score  เป็นการตรวจสอบว่าขณะนั้นได้คะแนน เท่าที่กำหนดหรือไม่

5 Draw Score  เป็นการแสดงคะแนนออกมา

6 Show High Score  เป็นการแสดงคะแนนสูงสุด

7 Clear High Score  เป็นการลบคะแนนสูงสุดออกทั้งหมด

8 Set Lives  เป็นการกำหนดชีวิตที่เหลือ

9 Test Lives  เป็นการทดสอบว่าชีวิตเหลือเท่าที่ระบุ หรือไม่

10 Draw Lives  เป็นการแสดงชีวิตที่เหลือ

11 Draw Lives Image  เป็นการแสดงชีวิตที่เหลือในรูปแบบ ของรูปภาพ

12 Set Health  เป็นการกำหนดพลังชีวิต

13 Test Health  เป็นการตรวจสอบพลังชีวิตว่าเหลือ เท่าที่ระบุหรือไม่

14 Draw Health  เป็นการแสดงพลังชีวิต

15 Score Caption  เป็นการแสดงข้อความเกี่ยวกับคะแนน


ดาวน์โหลด ppt การกระทำเกี่ยวกับคะแนน ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google