งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระทำเกี่ยวกับคะแนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระทำเกี่ยวกับคะแนน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระทำเกี่ยวกับคะแนน
ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

2 Score Action เป็นกลุ่มของ Action ที่ใช้ดำเนินการเกี่ยวกับคะแนน

3 Set Score เป็นการกำหนดคะแนน

4 Test Score เป็นการตรวจสอบว่าขณะนั้นได้คะแนนเท่าที่กำหนด หรือไม่

5 Draw Score เป็นการแสดงคะแนนออกมา

6 Show High Score เป็นการแสดงคะแนนสูงสุด

7 Clear High Score เป็นการลบคะแนนสูงสุดออกทั้งหมด

8 Set Lives เป็นการกำหนดชีวิตที่เหลือ

9 Test Lives เป็นการทดสอบว่าชีวิตเหลือเท่าที่ระบุหรือไม่

10 Draw Lives เป็นการแสดงชีวิตที่เหลือ

11 Draw Lives Image เป็นการแสดงชีวิตที่เหลือในรูปแบบของรูปภาพ

12 Set Health เป็นการกำหนดพลังชีวิต

13 Test Health เป็นการตรวจสอบพลังชีวิตว่าเหลือเท่าที่ระบุหรือไม่

14 Draw Health เป็นการแสดงพลังชีวิต

15 Score Caption เป็นการแสดงข้อความเกี่ยวกับคะแนน


ดาวน์โหลด ppt การกระทำเกี่ยวกับคะแนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google