งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวาดรูป ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์. Draw Action  เป็นกลุ่มของ Action ที่ใช้ในการวาด รูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวาดรูป ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์. Draw Action  เป็นกลุ่มของ Action ที่ใช้ในการวาด รูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวาดรูป ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 Draw Action  เป็นกลุ่มของ Action ที่ใช้ในการวาด รูป

3 Draw Spite  เป็นการแสดง spite

4 Draw Background  เป็นการแสดง Background

5 Draw Text  เป็นการแสดง ข้อความ

6 Draw Scale Text  เป็นการแสดง ข้อความ ตามสัดส่วน

7 Draw Rectangle  เป็นการแสดง รูปสี่เหลี่ยม

8 Horizontal Gradient  เป็นการไล่สีแนวนอน

9 Vertical Gradient  เป็นการไล่สีแนวตั้ง

10 Draw Ellipse  เป็นการแสดง รูปโค้ง

11 Gradient Ellipse  เป็นการแสดง รูปโค้งแบบไล่สี

12 Draw line  เป็นการแสดง เส้นตรง

13 Draw line  เป็นการแสดง ลูกศร

14 Set Color  เป็นการกำหนดสี

15 Set Font  เป็นการกำหนดรูปแบบอักษร

16 Set Full Screen  เป็นการกำหนดให้เต็มจอ

17 Take Snap Shot  เป็นการเลือกภาพ bmp

18 Take Effect  เป็นการใส่ effect แบบต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt การวาดรูป ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์. Draw Action  เป็นกลุ่มของ Action ที่ใช้ในการวาด รูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google