งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 การดำเนินการบน ความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 การดำเนินการบน ความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 การดำเนินการบน ความสัมพันธ์

2 ตัวดำเนินการบน ความสัมพันธ์ ให้ R และ S เป็นความสัมพันธ์จาก เซต A ไปยังเซต B จากนิยามของ ความสัมพันธ์จะได้ R และ S เป็น สับเซตของเซต A  B ซึ่งก็เป็น เซต ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ตัว ดำเนินการต่างๆของเซตบน ความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกัน

3 ตัวอย่าง กำหนดให้ A = {1,2,3,4} และ B = {x,y,z} และกำหนดให้ R และ S เป็น ความสัมพันธ์จากเซต A ไปเซต B ดังนี้ R = {(1,x),(1,y),(2,y),(2,z),(3,y),(4,x)} S = {(1,y),(2,z),(3,y),(4,y)} จงหา R’, R  S และ R  S

4 ตัวอย่าง R = {(1,x),(1,y),(2,y),(2,z),(3,y),(4,x)} S = {(1,y),(2,z),(3,y),(4,y)} จงหา R’ เนื่องจาก A  B = {(1,x),(1,y),(1,z),(2,x), (2,y),(2,z),(3,x),(3,z),(4,x),(4,y),(4,z)} ดังนั้น R’ = {(1,z),(2,x),(3,x),(3,z),(4,y),(4,z)}

5 ตัวอย่าง R = {(1,x),(1,y),(2,y),(2,z),(3,y),(4,x)} S = {(1,y),(2,z),(3,y),(4,y)} จงหา R  S และ R  S R  S = {(1,y),(2,z),(3,y)} R  S = {(1,x),(1,y),(2,y),(2,z),(3,y), (4,x),(4,y)}


ดาวน์โหลด ppt ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 การดำเนินการบน ความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google