งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง strip ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์. Strip คืออะไร  Strips คือ ชุดของภาพนิ่งที่สามารถ นำมาใช้ในการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง strip ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์. Strip คืออะไร  Strips คือ ชุดของภาพนิ่งที่สามารถ นำมาใช้ในการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง strip ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 Strip คืออะไร  Strips คือ ชุดของภาพนิ่งที่สามารถ นำมาใช้ในการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว

3 การสร้าง strips  กดปุ่มสร้าง spite  คลิ๊กที่ปุ่ม edit spite  ไปที่เมนูไฟล์ -> create from strips  เลือก รูปภาพ strips ที่ต้องการ

4 การสร้าง strip

5

6 การกำหนด strips  ต้องกำหนดค่าต่อไปนี้  1. number images คือ จำนวนภาพนิ่ง ทั้งหมดที่ต้องการนำมาใช้สร้าง ภาพเคลื่อนไหว  2. images per row คือ จำนวนภาพต่อ 1 แถว  3. image width คือ ความกว้างของรูป  4. image height คือ ความสูงของรูป  5. horizontal cell offset หมายถึง รูปที่ เริ่มในแนวนอน

7 การกำหนด strips  6. vertical cell offset หมายถึง รูปที่เริ่ม ในแนวตั้ง  7. horizontal pixel offset หมายถึง ระยะห่างจากขอบในแนวนอน  8. vertical cell offset หมายถึงระยะห่าง จากขอบในแนวตั้ง  9 horizontal seperation ระยะห่าง ระหว่างรูปในแนวนอน  10. vertical seperation ระยะห่างของ รูปแนวตั้ง

8 การ กำหน ด strip

9 การกำหนด strips  เมื่อได้ระยะที่เหมาะสมแล้วให้กด ok  ถ้าต้องการดูตัวอย่างให้คลิ๊ก เครื่องหมาย / ที่ show preview


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง strip ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์. Strip คืออะไร  Strips คือ ชุดของภาพนิ่งที่สามารถ นำมาใช้ในการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google