งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเลขฐาน ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1. เลขฐานสิบ  มีเลขโดดทั้งหมด 10 ตัวตั้งแต่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  มีค่าประจำหลักเป็นตัว กำหนดค่าในหลักนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเลขฐาน ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1. เลขฐานสิบ  มีเลขโดดทั้งหมด 10 ตัวตั้งแต่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  มีค่าประจำหลักเป็นตัว กำหนดค่าในหลักนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเลขฐาน ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

2 เลขฐานสิบ  มีเลขโดดทั้งหมด 10 ตัวตั้งแต่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  มีค่าประจำหลักเป็นตัว กำหนดค่าในหลักนั้น  ค่าประจำหลัก คือ 10 ( หลัก -1)

3 ตารางแสดงค่าประจำ หลักฐานสิบ หลัก ที่... หกห้าสี่สามสองหนึ่ง ค่า ประ จำ หลัก...10 5 หรือ 100,0 00 10 4 หรือ 10,0 00 10 3 หรือ 1,00 0 10 2 หรือ 100 10 1 หรือ 10 10 0 หรือ 1

4 ตัวอย่างการเขียนเลข จำนวนฐานสิบ  จงเขียน 3,402,167 ในรูปการ กระจาย  3,402,167 = (3×10 6 ) + (4×10 5 ) + (0×10 4 ) + (2×10 3 ) + (1×10 2 ) + (6×10) + (7×1)

5 เลขฐานห้า  ใช้แนวทางเดียวกับเลขฐานสิบ  แต่ต่างกันที่มีเลขโดด 5 ตัวคือ 0 1 2 3 4  เมื่อครบ 5 ให้ทดเป็นหลัก ต่อไป

6 การเรียงเลขฐานสิบ  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1011121314151617 1819  2021222324252627 2829 ...  9091929394959697 9899  100101...

7 การเรียงเลขฐานห้า  01234  10111213 14  20212223 24  30313233 34  40414243 44  100101...

8 ตารางแสดงค่าประจำ หลักฐานห้า หลัก ที่... หกห้าสี่สามสองหนึ่ง ค่า ประ จำ หลัก...5 หรือ 3125 5 4 หรือ 625 5 3 หรือ 125 5 2 หรือ 25 5 1 หรือ 5 5 0 หรือ 1

9 หลักการเขียน เลขฐานสิบจากฐานห้า  1. นำตัวเลขคูณกับค่าประจำหลัก  2. นำผลบวกของแต่ละชุดมาบวก กัน

10 ตัวอย่างการเขียน เลขฐานสิบจากฐานห้า  1. จงเขียน 32 ห้า ในรูปเลขฐานสิบ  วิธีทำ 32 ห้า = (3×5 1 ) + (3×5 0 )  = (3×5) + (3×1)  = 15 + 3  = 18  ตอบ 18

11 ตัวอย่างการเขียน เลขฐานสิบจากฐานห้า  2. จงเขียน 504 ห้า ในรูป เลขฐานสิบ  วิธีทำ 204 ห้า = (2×5 2 ) + (0×5 1 ) + (4×5 0 )  = (2×25) + (0×5) + (4×1)  = 50 + 0 + 4  = 54  ตอบ 54

12 หลักการเขียนเลขฐานห้า จากฐานสิบ  1. นำเลขฐานสิบตั้งหารสั้นด้วย 5  2. เขียนเศษจากการหารไว้ทาง ขวามือ  3. ให้หารไปเรื่อยๆจนกว่าผลหาร จะเป็น 0  4. นำเศษจากการหารมาเป็น คำตอบจากล่างขึ้นบน

13 ตัวอย่างการเขียนเลขฐาน ห้าจากฐานสิบ  1. จงเขียน 13 ในรูปเลขฐานห้า  วิธีทำ 5 ) 1 3 2 3 5)5) __0 2  ตอบ 23 ห้า

14 ตัวอย่างการเขียนเลขฐาน ห้าจากฐานสิบ  2. จงเขียน 234 ในรูปเลขฐานห้า  วิธีทำ 5 ) 2 3 4 4 6 4 5)5) 9 1  ตอบ 1414 ห้า 5)5) 1 4 5)5) 0 1

15 เลขฐานสอง  ใช้แนวทางเดียวกับเลขฐานห้า  แต่ต่างกันที่มีเลขโดด 2 ตัวคือ 0 1  เมื่อครบ 2 ให้ทดเป็นหลัก ต่อไป

16 การเรียงเลขฐานสิบ  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1011121314151617 1819  2021222324252627 2829 ...  9091929394959697 9899  100101...

17 การเรียงเลขฐานสอง  0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111  1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

18 ตารางแสดงค่าประจำ หลักฐานสอง หลัก ที่... หกห้าสี่สามสองหนึ่ง ค่า ประ จำ หลัก...2 5 หรือ 32 2 4 หรือ 16 2 3 หรือ 82 หรือ 4 2 1 หรือ 2 2 0 หรือ 1

19 หลักการเขียนเลขฐานสิบ จากฐานสอง  1. นำตัวเลขคูณกับค่าประจำหลัก  2. นำผลบวกของแต่ละชุดมาบวก กัน

20 ตัวอย่างการเขียน เลขฐานสิบจากฐานสอง  1. จงเขียน 101 สอง ในรูป เลขฐานสิบ  วิธีทำ 101 สอง = (1×2 2 ) + (0×2 1 ) + (1×2 0 )  = (1×4) + (0×2) + (1×1)  = 4 + 0 + 1  = 5  ตอบ 5

21 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานสิบ จากฐานสอง  2. จงเขียน 1101 สอง ในรูป เลขฐานสิบ  วิธีทำ 1101 สอง = (1×2 3 )+(1×2 2 )+(0×2 1 )+(1×2 0 )  = (1×8)+ (1×4) + (0×2) + (1×1)  = 8 + 4 + 0 + 1  = 13  ตอบ 13

22 หลักการเขียนเลขฐานสอง จากฐานสิบ  1. นำเลขฐานสิบตั้งหารสั้นด้วย 2  2. เขียนเศษจากการหารไว้ทาง ขวามือ  3. ให้หารไปเรื่อยๆจนกว่าผลหาร จะเป็น 0  4. นำเศษจากการหารมาเป็น คำตอบจากล่างขึ้นบน

23 ตัวอย่างการเขียนเลขฐาน ห้าจากฐานสิบ  1. จงเขียน 3 ในรูปเลขฐานสอง  วิธีทำ 2 ) 3 11 2)2) 01  ตอบ 11 สอง

24 ตัวอย่างการเขียน เลขฐานสองจากฐานสิบ  2. จงเขียน 12 ในรูปเลขฐานสอง  วิธีทำ 2 ) 1 2 6 0 2)2) 3 0  ตอบ 1100 สอง 2)2) 1 1 2)2) 0 1

25 เลขฐานสิบสอง  ใช้แนวทางเดียวกับเลขฐานสิบ สอง  แต่ต่างกันที่มีเลขโดด 12 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B  เมื่อครบ 12 ให้ทดเป็นหลัก ต่อไป

26 การเรียงเลขฐานสิบ  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1011121314151617 1819  2021222324252627 2829 ...  9091929394959697 9899  100101...

27 การเรียงเลขฐานสิบสอง  01 2 3 4 5 6 7 8 9 A B  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B ...  A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB  B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB

28 ตารางแสดงค่าประจำ หลักฐานสอง หลัก ที่... หกห้าสี่สามสองหนึ่ง ค่า ประ จำ หลัก...12 5 หรือ 2488 32 12 4 หรือ 2073 6 12 3 หรือ 1728 12 2 หรือ 144 12 1 หรือ 12 12 0 หรือ 1

29 หลักการเขียนเลขฐานสิบ จากฐานสิบสอง  1. นำตัวเลขคูณกับค่าประจำหลัก  2. นำผลบวกของแต่ละชุดมาบวก กัน

30 ตัวอย่างการเขียน เลขฐานสิบจากฐานสอง  1. จงเขียน 101 สอง ในรูป เลขฐานสิบ  วิธีทำ 101 สอง = (1×2 2 ) + (0×2 1 ) + (1×2 0 )  = (1×4) + (0×2) + (1×1)  = 4 + 0 + 1  = 5  ตอบ 5

31 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานสิบ จากฐานสอง  2. จงเขียน 1101 สอง ในรูป เลขฐานสิบ  วิธีทำ 1101 สอง = (1×2 3 )+(1×2 2 )+(0×2 1 )+(1×2 0 )  = (1×8)+ (1×4) + (0×2) + (1×1)  = 8 + 4 + 0 + 1  = 13  ตอบ 13

32 หลักการเขียนเลขฐานสอง จากฐานสิบ  1. นำเลขฐานสิบตั้งหารสั้นด้วย 2  2. เขียนเศษจากการหารไว้ทาง ขวามือ  3. ให้หารไปเรื่อยๆจนกว่าผลหาร จะเป็น 0  4. นำเศษจากการหารมาเป็น คำตอบจากล่างขึ้นบน

33 ตัวอย่างการเขียนเลขฐาน ห้าจากฐานสิบ  1. จงเขียน 3 ในรูปเลขฐานสอง  วิธีทำ 2 ) 3 11 2)2) 01  ตอบ 11 สอง

34 ตัวอย่างการเขียน เลขฐานสองจากฐานสิบ  2. จงเขียน 12 ในรูปเลขฐานสอง  วิธีทำ 2 ) 1 2 6 0 2)2) 3 0  ตอบ 1100 สอง 2)2) 1 1 2)2) 0 1


ดาวน์โหลด ppt ระบบเลขฐาน ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1. เลขฐานสิบ  มีเลขโดดทั้งหมด 10 ตัวตั้งแต่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  มีค่าประจำหลักเป็นตัว กำหนดค่าในหลักนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google