งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ระบบเลขฐาน ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

2 เลขฐานสิบ มีเลขโดดทั้งหมด 10 ตัวตั้งแต่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 มีค่าประจำหลักเป็นตัวกำหนดค่าในหลักนั้น ค่าประจำหลัก คือ 10 (หลัก-1)

3 ตารางแสดงค่าประจำหลักฐานสิบ
หลักที่ ... หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก 105 หรือ 100,000 104 10,000 103 1,000 102 100 101 10 1

4 ตัวอย่างการเขียนเลขจำนวนฐานสิบ
จงเขียน 3,402,167 ในรูปการกระจาย 3,402,167 = (3×106) + (4×105) + (0×104) + (2×103) + (1×102) + (6×10) + (7×1)

5 เลขฐานห้า ใช้แนวทางเดียวกับเลขฐานสิบ แต่ต่างกันที่มีเลขโดด 5 ตัวคือ เมื่อครบ 5 ให้ทดเป็นหลักต่อไป

6 การเรียงเลขฐานสิบ ...

7 การเรียงเลขฐานห้า

8 ตารางแสดงค่าประจำหลักฐานห้า
หลักที่ ... หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก 55 หรือ 3125 54 625 53 125 52 25 51 5 50 1

9 หลักการเขียนเลขฐานสิบจากฐานห้า
1. นำตัวเลขคูณกับค่าประจำหลัก 2. นำผลบวกของแต่ละชุดมาบวกกัน

10 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานสิบจากฐานห้า
1. จงเขียน 32ห้า ในรูปเลขฐานสิบ วิธีทำ 32ห้า = (3×51) + (3×50) = (3×5) + (3×1) = = 18 ตอบ 18

11 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานสิบจากฐานห้า
2. จงเขียน 504ห้า ในรูปเลขฐานสิบ วิธีทำ 204ห้า = (2×52) + (0×51) + (4×50) = (2×25) + (0×5) + (4×1) = = 54 ตอบ 54

12 หลักการเขียนเลขฐานห้าจากฐานสิบ
1. นำเลขฐานสิบตั้งหารสั้นด้วย 5 2. เขียนเศษจากการหารไว้ทางขวามือ 3. ให้หารไปเรื่อยๆจนกว่าผลหารจะเป็น 0 4. นำเศษจากการหารมาเป็นคำตอบจากล่างขึ้นบน

13 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานห้าจากฐานสิบ
1. จงเขียน 13 ในรูปเลขฐานห้า วิธีทำ 5 ) 1 3 5 ) 2 3 __0 2 ตอบ 23ห้า

14 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานห้าจากฐานสิบ
2. จงเขียน 234 ในรูปเลขฐานห้า วิธีทำ 5 ) 5 ) 4 6 4 5 ) 9 1 5 ) 1 4 1 ตอบ 1414ห้า

15 เลขฐานสอง ใช้แนวทางเดียวกับเลขฐานห้า แต่ต่างกันที่มีเลขโดด 2 ตัวคือ 0 1 เมื่อครบ 2 ให้ทดเป็นหลักต่อไป

16 การเรียงเลขฐานสิบ ...

17 การเรียงเลขฐานสอง

18 ตารางแสดงค่าประจำหลักฐานสอง
หลักที่ ... หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก 25 หรือ 32 24 16 23 8 22 4 21 2 20 1

19 หลักการเขียนเลขฐานสิบจากฐานสอง
1. นำตัวเลขคูณกับค่าประจำหลัก 2. นำผลบวกของแต่ละชุดมาบวกกัน

20 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานสิบจากฐานสอง
1. จงเขียน 101สอง ในรูปเลขฐานสิบ วิธีทำ 101สอง = (1×22) + (0×21) + (1×20) = (1×4) + (0×2) + (1×1) = = 5 ตอบ 5

21 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานสิบจากฐานสอง
2. จงเขียน 1101สอง ในรูปเลขฐานสิบ วิธีทำ 1101สอง = (1×23)+(1×22)+(0×21)+(1×20) = (1×8)+ (1×4) + (0×2) + (1×1) = = 13 ตอบ 13

22 หลักการเขียนเลขฐานสองจากฐานสิบ
1. นำเลขฐานสิบตั้งหารสั้นด้วย 2 2. เขียนเศษจากการหารไว้ทางขวามือ 3. ให้หารไปเรื่อยๆจนกว่าผลหารจะเป็น 0 4. นำเศษจากการหารมาเป็นคำตอบจากล่างขึ้นบน

23 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานห้าจากฐานสิบ
1. จงเขียน 3 ในรูปเลขฐานสอง วิธีทำ 2 ) 3 2 ) 1 1 1 ตอบ 11สอง

24 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานสองจากฐานสิบ
2. จงเขียน 12 ในรูปเลขฐานสอง วิธีทำ 2 ) 1 2 2 ) 6 2 ) 3 2 ) 1 1 1 ตอบ 1100สอง

25 เลขฐานสิบสอง ใช้แนวทางเดียวกับเลขฐานสิบสอง แต่ต่างกันที่มีเลขโดด 12 ตัวคือ A B เมื่อครบ 12 ให้ทดเป็นหลักต่อไป

26 การเรียงเลขฐานสิบ ...

27 การเรียงเลขฐานสิบสอง
A B A 1B A 2B ... A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB

28 ตารางแสดงค่าประจำหลักฐานสอง
หลักที่ ... หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก 125 หรือ 248832 124 20736 123 1728 122 144 121 12 120 1

29 หลักการเขียนเลขฐานสิบจากฐานสิบสอง
1. นำตัวเลขคูณกับค่าประจำหลัก 2. นำผลบวกของแต่ละชุดมาบวกกัน

30 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานสิบจากฐานสอง
1. จงเขียน 101สอง ในรูปเลขฐานสิบ วิธีทำ 101สอง = (1×22) + (0×21) + (1×20) = (1×4) + (0×2) + (1×1) = = 5 ตอบ 5

31 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานสิบจากฐานสอง
2. จงเขียน 1101สอง ในรูปเลขฐานสิบ วิธีทำ 1101สอง = (1×23)+(1×22)+(0×21)+(1×20) = (1×8)+ (1×4) + (0×2) + (1×1) = = 13 ตอบ 13

32 หลักการเขียนเลขฐานสองจากฐานสิบ
1. นำเลขฐานสิบตั้งหารสั้นด้วย 2 2. เขียนเศษจากการหารไว้ทางขวามือ 3. ให้หารไปเรื่อยๆจนกว่าผลหารจะเป็น 0 4. นำเศษจากการหารมาเป็นคำตอบจากล่างขึ้นบน

33 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานห้าจากฐานสิบ
1. จงเขียน 3 ในรูปเลขฐานสอง วิธีทำ 2 ) 3 2 ) 1 1 1 ตอบ 11สอง

34 ตัวอย่างการเขียนเลขฐานสองจากฐานสิบ
2. จงเขียน 12 ในรูปเลขฐานสอง วิธีทำ 2 ) 1 2 2 ) 6 2 ) 3 2 ) 1 1 1 ตอบ 1100สอง


ดาวน์โหลด ppt ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google