งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การบวกลบเลขฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การบวกลบเลขฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การบวกลบเลขฐาน

2 หลักการบวกเลขฐาน 1. บวกได้เฉพาะเลขที่อยู่ฐาน เดียวกัน 2. ผลที่ได้จากการบวกต้องไม่ เกินเลขโดดสูงสุดของฐานนั้น เช่น การบวกเลขฐานแปดผลจาก การบวกจะต้องไม่เกินเลข 7 3. ถ้าผลบวกมีค่ามากกว่าเลข โดดสูงสุดของฐานนั้นให้ใส่ค่าตัว เลขที่เกินมาแล้วทดไปหลัก ต่อไป 1

3 ตัวอย่างการบวกเลข ฐาน จงหาผลบวก 17 8 + 14 8 วิธีทำ + 17 8 14 8 33 8

4 หลักการลบเลขฐาน 1. ลบได้เฉพาะเลขที่อยู่ฐาน เดียวกัน 2. ถ้าตัวตั้งมากกว่าตัวลบให้ลบ ตามปกติ 3. ถ้าตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าให้ยืม หลักถัดไปมาแต่อย่าลืมว่ายืมมา แค่ฐานนั้น เช่น เลขฐานแปดก็จะ ยืมมาแค่แปด

5 ตัวอย่างการลบเลขฐาน จงหาผลลบ 24 8 + 17 8 วิธีทำ - 24 8 17 8 5 8


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การบวกลบเลขฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google