งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1
การบวกลบเลขฐาน ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

2 หลักการบวกเลขฐาน 1. บวกได้เฉพาะเลขที่อยู่ฐานเดียวกัน
2. ผลที่ได้จากการบวกต้องไม่เกินเลขโดดสูงสุด ของฐานนั้น เช่น การบวกเลขฐานแปดผลจากการ บวกจะต้องไม่เกินเลข 7 3. ถ้าผลบวกมีค่ามากกว่าเลขโดดสูงสุดของฐาน นั้นให้ใส่ค่าตัวเลขที่เกินมาแล้วทดไปหลักต่อไป 1

3 ตัวอย่างการบวกเลขฐาน
จงหาผลบวก วิธีทำ 148 338

4 หลักการลบเลขฐาน 1. ลบได้เฉพาะเลขที่อยู่ฐานเดียวกัน
2. ถ้าตัวตั้งมากกว่าตัวลบให้ลบตามปกติ 3. ถ้าตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าให้ยืมหลักถัดไปมาแต่ อย่าลืมว่ายืมมาแค่ฐานนั้น เช่น เลขฐานแปดก็จะ ยืมมาแค่แปด

5 ตัวอย่างการลบเลขฐาน จงหาผลลบ วิธีทำ 178 58


ดาวน์โหลด ppt ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google