งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษา PHP ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษา PHP ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษา PHP ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 ภาษา PHP php ย่อมาจาก Professional Home Page หมายถึงภาษาที่ใช้ในการสร้าง โฮมเพจแบบมืออาชีพ

3 การทำงานของ ภาษา PHP จะทำงานบนฝั่ง server จะสร้าง code ภาษา HTML แล้วส่งภาษา HTML ที่ได้มา แสดงที่ฝั่ง client เหมาะสำหรับการเขียนเว็บแบบ ไดนามิก

4 การทำงานของ ภาษา PHP ภาษา php client ภาษา html Web browser server

5 รูปแบบของภาษา PHP จะมีคำสั่งคล้ายกับคำสั่งใน ภาษา C แต่มีความยืดหยุ่น มากกว่า คำสั่งภาษา php จะอยู่ใน ระหว่างเครื่องหมาย โดยสามารถแทรก คำสั่งภาษา php ได้ทุกที่ใน คำสั่ง html แต่จะต้องมี นามสกุลเป็น.php เท่านั้น

6 ตัวแปรของภาษา PHP ตัวแปรในภาษา php จะขึ้นต้น ด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ ($) โดยมีหลักการตั้งชื่อตัวแปร เช่นเดียวกับภาษาซี การใช้ตัว แปรในภาษา php ไม่ จำเป็นต้องประกาศก่อน เหมือนกับตัวแปรภาษาซี เช่น $a;

7 การรับข้อมูลของ ภาษา PHP ภาษา php ไม่สามารถรับข้อมูล จากผู้ใช้ได้โดยตรงหากตั้งการ รับข้อมูลจากผู้ใช้จะต้องกระทำ ผ่าน form ของภาษา html โดยที่การรับค่าจาก form ให้ตั้ง ชื่อ ตัวแปรในไฟล์ php ให้เป็น ตัวเดียวกันกับค่า name ของ tag html นั้น

8 หมายเหตุในภาษา PHP ใช้ในการอธิบายโปรแกรม คล้ายกับภาษา c แบบบรรทัดเดียวนำหน้าด้วย เครื่องหมาย // หรือ # แบบหลายบรรทัดอยู่ระหว่าง /* กับ */

9 ข้อควรระวังในภาษา PHP คำสั่ง php ต้องอยู่ระหว่าง เท่านั้น ถ้าอยู่ นอกเหนือจากนี้จะแสดงผลเป็น html ไม่แสดงเครื่องหมายคำพูด “” ในภาษา html เพราะจะซ้ำกับ ภาษา php ภาษา php ไม่มีการประกาศตัว แปรจึงต้องระวังเรื่องประเภท ของตัวแปร


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษา PHP ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google