งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 อินเวอร์สของ ความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 อินเวอร์สของ ความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 อินเวอร์สของ ความสัมพันธ์

2 อินเวอร์ส (inverse) ของ ความสัมพันธ์ R เขียนแทนด้วย R -1 คือ ความสัมพันธ์จาก B ไปยังเซต A เมื่อ R -1 = {(b,a) | (a,b)  R}

3 ตัวอย่าง กำหนดความสัมพันธ์ R ดังนี้ R = {(2,x),(2,y),(4,x),(6,y)} ดังนั้น อินเวอร์สของความสัมพันธ์คือ R -1 = {(x,2),(y,2),(x,4),(y,6)}

4 นิยาม ความสัมพันธ์ R จะมีสมบัติ สมมาตร ก็ต่อเมื่อ R = R -1

5 ตัวอย่าง กำหนด R บนเซต A = {1,3,5} ดังนี้ R = {(1,3),(3,1),(1,5),(5,1),(3,3)} จะได้ R -1 = {(3,1),(1,3),(5,1),(1,5),(3,3)} จะเห็นว่า R = R -1 ดังนั้น ความสัมพันธ์ R มีสมบัติ สมมาตร


ดาวน์โหลด ppt ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 อินเวอร์สของ ความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google