งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเวอร์สของความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเวอร์สของความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเวอร์สของความสัมพันธ์
ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2

2 อินเวอร์สของความสัมพันธ์
อินเวอร์ส (inverse) ของความสัมพันธ์ R เขียน แทนด้วย R-1 คือ ความสัมพันธ์จาก B ไปยังเซต A เมื่อ R-1 = {(b,a) | (a,b)  R}

3 ตัวอย่าง กำหนดความสัมพันธ์ R ดังนี้ R = {(2,x),(2,y),(4,x),(6,y)}
ดังนั้น อินเวอร์สของความสัมพันธ์คือ R-1 = {(x,2),(y,2),(x,4),(y,6)}

4 นิยาม ความสัมพันธ์ R จะมีสมบัติสมมาตร ก็ต่อเมื่อ R = R-1

5 ตัวอย่าง กำหนด R บนเซต A = {1,3,5} ดังนี้
จะได้ R-1 = {(3,1),(1,3),(5,1),(1,5),(3,3)} จะเห็นว่า R = R-1 ดังนั้น ความสัมพันธ์ R มีสมบัติสมมาตร


ดาวน์โหลด ppt อินเวอร์สของความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google