งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน

2 ผังงานคืออะไร ? การเขียนผังงาน (Flowchart) คือ การนำสัญลักษณ์ต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้มาเขียนอธิบายการทำงานของกระบวนการทำงาน

3 สัญลักษณ์ของผังงาน จุดเริ่มและสิ้นสุดของการทำงานแสดงถึงจุดเริ่มและสิ้นสุดของการทำงานควรเขียนกำกับไว้ด้วยว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด

4 สัญลักษณ์ของผังงาน (ต่อ)
กระบวนการ(process) ใช้แทนการดำเนินการต่างๆ เช่น การคำนวณ การประมวลผล การกำหนดค่า ฯลฯ

5 สัญลักษณ์ของผังงาน (ต่อ)
การตัดสินใจ (Decision) ใช้แทนทางเลือกและการตัดสินใจ ลักษณะที่สำคัญคือจะมีทางเข้าเพียงหนึ่งแต่จะมีทางออก 2 ทาง

6 สัญลักษณ์ของผังงาน (ต่อ)
การรับข้อมูล (input) ใช้แทนการรับข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการประมวลผล มักจะเกี่ยวข้องกับตัวแปร

7 สัญลักษณ์ของผังงาน (ต่อ)
การแสดงผล (output) ใช้แทนการแสดงค่าต่างๆ ออกทางหน้าจอ

8 สัญลักษณ์ของผังงาน (ต่อ)
จุดเชื่อมต่อ (connection) ใช้แทนการเชื่อมต่อการทำงานในกรณีที่มีการรวมกันของงาน

9 สัญลักษณ์ของผังงาน (ต่อ)
ทิศทางการทำงาน (direction) ใช้แสดงถึงลำดับก่อนหลังในการทำงาน

10 ตัวอย่างการใช้ผังงาน
ใช้อธิบายการทำงาน ตามโครงสร้าง แบบลำดับ แบบเงื่อนไข แบบทำซ้ำ

11 แบบลำดับ กิจวัตรประจำวันมีดังนี้ ตื่นนอน, อาบน้ำ, กินข้าว,
BEGIN ตื่นนอน อาบน้ำ กินข้าว ไปโรงเรียน กลับบ้าน นอน END แบบลำดับ กิจวัตรประจำวันมีดังนี้ ตื่นนอน, อาบน้ำ, กินข้าว, ไปโรงเรียน,กลับบ้าน, นอน สามารถเขียนผังงานได้ดังนี้

12 BEGIN รับเงินจากแม่ เงิน ถึง 200 ? เลี้ยงข้าว เลี้ยงหนัง END แบบเงื่อนไข วันนี้ถ้าแม่ให้เงินตั้งแต่ 200 ขึ้นไปจะพาน้องไปดูหนัง ถ้าไม่ถึงจะพาไปเลี้ยงไอติม Y N

13 BEGIN แบบเงื่อนไข 1 ทาง จับใบดำใบแดง มีทางเลือกทางเดียว ถ้าตรงตามเงื่อนไขก็ทำ ถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องทำ ได้ใบแดง ? Y เป็นทหาร N END

14 BEGIN แบบเงื่อนไข 2 ทาง สำรวจในบ้าน มีทางเลือก 2 ทาง ถ้าจริงก็ทำอย่างหนึ่ง ถ้าเท็จก็ทำอย่างหนึ่ง บ้านมีหนู Y N เลี้ยงหมา เลี้ยงแมว END

15 แบบเงื่อนไขหลายทาง เลือกกระทำตามค่า X=1 X=2 X=3 X=4 ค่า X คำสั่ง 1 END
คำสั่ง 2 คำสั่ง 3 คำสั่ง 4 END

16 แบบทำซ้ำโดยใช้ for ทำซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนด มักใช้คำสั่ง for
For i = 1 to N แสดง i

17 แบบทำซ้ำ จงแสดงตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 10 BEGIN I = 1 I = I + 1 แสดง I
END แบบทำซ้ำ จงแสดงตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 10 Y N

18 แบบทำซ้ำหากยังเป็นจริง
ทำขณะที่เป็นจริง มักใช้คำสั่ง while T ยังมีเวลาเหลือ แข่งขันต่อ F END

19 แบบทำซ้ำจนเป็นจริง ทำจนเป็นจริง F ซ่อมผ่านแล้ว สอบซ่อมใหม่ T END


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google