งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้งและ ข้อความที่สรุปไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้งและ ข้อความที่สรุปไม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้งและ ข้อความที่สรุปไม่ได้

2 สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง สัจนิรันดร์ (tautology) คือ ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง ในทุกกรณีที่เป็นไปได้ ข้อขัดแย้ง (contradiction) คือ ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ ในทุกกรณี ประพจน์ที่ไม่เป็นทั้งสัจนิรันดร์ หรือ ข้อความขัดแย้ง จะเรียกว่า เป็นข้อความที่สรุปไม่ได้ (contigency)

3 ตัวอย่างประพจน์ P~P P  ~PP  ~P TFTF FTTF

4 ผลที่ได้ จากตารางจะเห็นว่า P  ~P มีค่า ความจริงเป็นจริงในทุกกรณี ดังนั้น P  ~P จึงเป็น สัจนิรันดร์ จากตารางจะเห็นว่า P  ~P มีค่า ความจริงเป็นเท็จทุกกรณี ดังนั้น P  ~P จึงเป็นข้อขัดแย้ง สำหรับประพจน์ที่ไม่เป็นทั้งสัจนิ รันดร์และข้อขัดแย้งจะเรียกว่า เป็นข้อความที่สรุปไม่ได้

5 ตัวอย่างการหาประเภท ของประพจน์ P (P  ~P) Q (P  ~P)  Q TFTT TFFT FFTT FFFT จงบอกว่า ( P  ~P)  Q เป็น ประพจน์ประเภทใด เนื่องจากมีค่าความจริงเป็นจริงทุก กรณี  (P  ~P)  Q เป็น สัจนิรันดร์


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้งและ ข้อความที่สรุปไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google