งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้งและข้อความที่สรุปไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้งและข้อความที่สรุปไม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้งและข้อความที่สรุปไม่ได้
ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

2 สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง
สัจนิรันดร์ (tautology) คือ ประพจน์ที่มีค่า ความจริงเป็นจริงในทุกกรณีที่เป็นไปได้ ข้อขัดแย้ง (contradiction) คือ ประพจน์ที่มี ค่าความจริงเป็นเท็จในทุกกรณี ประพจน์ที่ไม่เป็นทั้งสัจนิรันดร์ หรือ ข้อความ ขัดแย้ง จะเรียกว่า เป็นข้อความที่สรุปไม่ได้ (contigency)

3 ตัวอย่างประพจน์ P ~P P~P P~P T F

4 ผลที่ได้ จากตารางจะเห็นว่า P~P มีค่าความจริงเป็น จริงในทุกกรณี ดังนั้น P~P จึงเป็น สัจนิ รันดร์ จากตารางจะเห็นว่า P~P มีค่าความจริงเป็น เท็จทุกกรณี ดังนั้น P~P จึงเป็นข้อขัดแย้ง สำหรับประพจน์ที่ไม่เป็นทั้งสัจนิรันดร์และข้อ ขัดแย้งจะเรียกว่าเป็นข้อความที่สรุปไม่ได้

5 ตัวอย่างการหาประเภทของประพจน์
จงบอกว่า (P~P)Q เป็นประพจน์ประเภทใด P (P~P) Q (P~P)Q T F เนื่องจากมีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณี  (P~P)Q เป็น สัจนิรันดร์


ดาวน์โหลด ppt สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้งและข้อความที่สรุปไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google