งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ผลคูณคาร์ทีเชียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ผลคูณคาร์ทีเชียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ผลคูณคาร์ทีเชียน

2 นิยาม 4.6 ให้ {A1,A2,…,An} เป็นเซตของ เซต ผลคูณคาร์ทีเชียนของ (cartesian product) คือการจับคู่ อันดับทั้งหมดที่มาจากสมาชิกแต่ ละเซต จำนวนสมาชิกที่ได้จะเท่ากับผล คูณของจำนวนสมาชิกของทุกเซต เช่น A1 มีสมาชิก 3, A2 มีสมาชิก 2, A3 มีสมาชิก 2 ดังนั้นผลคูณคาร์ ทีเชียนที่ได้จะมีสมาชิกทั้งหมด 3  2  2 = 12 แบบ

3 ตัวอย่าง ให้ A = {0,1}, B = {a,b}, C = { ก }, D =  ( ก ) A  B = {(0,a),(0,b),(1,a),(1,b)} ( ข ) A  C = {(0, ก ),(1, ก )} ( ค ) A  D =  ( ง ) A  B  C = {(0,a, ก ),(0,b, ก ),(1,a, ก ),(1,b, ก )} ( จ ) A  A  A = {(0,0,0),(0,0,1),(0,1,0),(0,1,1), (1,0,0),(1,0,1),(1,1,0),(1,1,1)}


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ผลคูณคาร์ทีเชียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google