งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 การพิจารณาจำนวน เฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 การพิจารณาจำนวน เฉพาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 การพิจารณาจำนวน เฉพาะ

2 ทฤษฎีบท ถ้า n เป็นจำนวนประกอบที่ มากกว่า 1 แล้ว n จะมีตัวหาร ที่เป็นจำนวนเฉพาะ p ซึ่ง p ≤√n

3 ข้อสังเกต จากทฤษฎีดังกล่าวจะได้ว่า “ ถ้า n ไม่มีตัวหารที่เป็นจำนวน เฉพาะ p ซึ่ง p ≤√n แล้วจะได้ ว่า n จะเป็นจำนวนเฉพาะ ซึ่ง เราจะนำไปใช้ในการทดสอบ ว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนเฉพาะ หรือไม่ ดังตัวอย่าง ”

4 ตัวอย่าง จงแสดงว่า 103 เป็นจำนวนเฉพาะ วิธีทำ จำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ √103 คือ 2,3,5 และ 7 เนื่องจาก 2,3,5 และ 7 หาร 103 ไม่ลงตัว ดังนั้น 103 เป็นจำนวนเฉพาะ

5 ตัวอย่าง จงแสดงว่า 2873 เป็น จำนวนเฉพาะหรือไม่ วิธีทำ จำนวนเฉพาะที่น้อยกว่าหรือ เท่ากับ √2873 คือ 2,3,5 และ 7 จำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า √2873 คือ 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,4 3,47 และ 53 เนื่องจาก 13 หาร 2873 ลงตัว ดังนั้น 2873 เป็นจำนวนประกอบ


ดาวน์โหลด ppt ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 การพิจารณาจำนวน เฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google