งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันคอมโพสิท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันคอมโพสิท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันคอมโพสิท

2 บทนิยาม ให้ f:A  B และ g : B  C ฟังก์ชันคอมโพสิท (composite function) ของฟังก์ชัน f และ g เขียนแทนด้วย gof คือ ความสัมพันธ์ ซึ่งกำหนดโดย (gof)(a) = g(f(a))

3 เพราะว่า f เป็นฟังก์ชัน ดังนั้น f(a) จะ ประกอบด้วยสมาชิกเพียงตัวเดียว เท่านั้น คือ b  B และ g(f(a)) = g(b) จะประกอบด้วย สมาชิกเพียงตัวเดียวเช่นกัน เพราะ g เป็นฟังก์ชัน ดังนั้น (gof) เป็นฟังก์ชัน เพราะ (gof)(a) มีสมาชิกเพียงตัวเดียว

4 แผนภาพแสดงฟังก์ชัน gof ปรากฏดัง รูป b=f(a) a c=g(b) =g(f(a)) AB C f g gof

5 ตัวอย่าง 1 ให้ A = B = I และ C เป็นเซตของ จำนวนคู่ กำหนดฟังก์ชัน f:A  B และ g:B  C ดังนี้ f(a) = a+ 1 และ g(b) = 2b จงหา gof gof = g(f(a)) = g(a+1) = 2(a+1) = 2a + 2

6 ตัวอย่าง 2 ให้ A = B = I และ C เป็นเซตของ จำนวนคู่ กำหนดฟังก์ชัน f:A  B และ g:B  C ดังนี้ f(a) = a+ 1 และ g(b) = 2b จงหา gof(3) gof(3) = g(f(3)) = g(3+1) = g(4) = 2(4) = 8

7 ตัวอย่าง 3 ให้ A = B = I และ C เป็นเซตของ จำนวนคู่ กำหนดฟังก์ชัน f:A  B และ g:B  C ดังนี้ f(a) = a+ 1 และ g(b) = 2b จงหา fog(3) fog(3) = f(g(3)) = f(2(3)) = f(6) = 6+1 = 7 จากตัวอย่างจะเห็นว่า gof  fog


ดาวน์โหลด ppt ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันคอมโพสิท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google