งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5
คอนกรูเอนซ์ ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

2 บทนิยาม ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มใด และ m เป็นจำนวนเต็ม บวก
จะกล่าวว่า a คอนกรูเอนซ์กับ b มอดูโล m ถ้า m | (a- b) เขียนแทนด้วย a  b (mod m) และเรียก m ว่า โมดูลัสและ a  b (mod m) แทน a ไม่คอนกรูเอนซ์ กับ b มอดูโล m ดังนั้น a จะคอนกรูเอนซ์กับ b มอดูโล m ก็ต่อเมื่อ เศษที่ ได้จาก a หาร m เท่ากับเศษที่ได้จาก b หาร m

3 ตัวอย่าง 26 mod 4 = 2 18 mod 4 = 2 ดังนั้น 26  18 (mod 4)
และจะเห็นว่า 4 | (26-18) = 4 | 8

4 ตัวอย่าง จงพิสูจน์ว่า 326  151 (mod 5) หรือไม่
เนื่องจาก 5 | ( ) = 5 | (175) ดังนั้น 326  151 (mod 5)

5 ตัวอย่าง จงพิสูจน์ว่า 428  172 (mod 6) หรือไม่
เนื่องจาก 6 | ( ) = 6 | (256) ดังนั้น 428  172 (mod 6)


ดาวน์โหลด ppt ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google