งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2
ฟังก์ชันที่น่าสนใจ ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2

2 ฟังก์ชันคุณลักษณะ กำหนดให้ A เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ U = {u1,u2,u3,…,un} ฟังก์ชันคุณลักษณะของเซต A คือฟังก์ชันจากเซต U ไปยังเซต {0,1} ดังนี้ 1 ถ้า ui A fA(ui) = 0 ถ้า uiA

3 ตัวอย่าง กำหนดให้ A ={3,5,7} เอกภพสัมพัทธ์ U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
จะได้ fA(3) = 1 จะได้ fA(4) = 0 จะได้ fA(7) = 1 จะได้ fA(9) = 0 จะได้ fA(12) ไม่นิยามเพราะ 12  U

4 ฟังก์ชันฟลอร์ (floor function)
F(q) คือ จำนวนเต็มที่มีค่ามากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ q ดังนั้น F(1) = 1 F(1.5) = 1 F(1.7) = 1 F(-2) = -2 F(-2.3) = -3

5 ฟังก์ชันฟลอร์ (floor function)
ฟังก์ชันฟลอร์ ปกติใช้สัญลักษณ์ q แทน F(q) ดังนั้น F(1.5) = 1.5 = 1 F(1.8) = 1.8 = 1 F(-2.5) = -2.5 = -3 F(-3.8) = -3.8 = -4

6 ฟังก์ชันซีลลิง (ceiling function)
กำหนดฟังก์ชัน C(q) คือจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ q แทนด้วยสัญลักษณ์  q  ดังนั้น C(1.1) = 1.1 = 2 C(1.5) = 1.5 = 2 C(-2.5) = -2.5 = -2 C(-5.8) = -5.8 = -5


ดาวน์โหลด ppt ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google