งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันที่น่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันที่น่าสนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันที่น่าสนใจ

2 ฟังก์ชันคุณลักษณะ กำหนดให้ A เป็นสับเซตของเอก ภพสัมพัทธ์ U = {u1,u2,u3,…,un} ฟังก์ชันคุณลักษณะของเซต A คือ ฟังก์ชันจากเซต U ไปยังเซต {0,1} ดังนี้ 1 ถ้า u i  A f A (u i ) = 0 ถ้า u i  A

3 ตัวอย่าง กำหนดให้ A ={3,5,7} เอกภพ สัมพัทธ์ U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} จะได้ f A (3) = 1 จะได้ f A (4) = 0 จะได้ f A (7) = 1 จะได้ f A (9) = 0 จะได้ f A (12) ไม่นิยามเพราะ 12  U

4 ฟังก์ชันฟลอร์ (floor function) ให้ F เป็นฟังก์ชันฟลอร์จากเซตของ จำนวนตรรกยะไปยังเซตของจำนวนเต็ม F(q) คือ จำนวนเต็มที่มีค่ามากที่สุดที่น้อย กว่าหรือเท่ากับ q ดังนั้น F(1)= 1 F(1.5)= 1 F(1.7)= 1 F(-2) = -2 F(-2.3) = -3

5 ฟังก์ชันฟลอร์ (floor function) ฟังก์ชันฟลอร์ ปกติใช้สัญลักษณ์  q  แทน F(q) ดังนั้น F(1.5) =  1.5  = 1 F(1.8) =  1.8  = 1 F(-2.5) =  -2.5  = -3 F(-3.8) =  -3.8  = -4

6 ฟังก์ชันซีลลิง (ceiling function) กำหนดฟังก์ชัน C(q) คือจำนวนเต็มที่น้อย ที่สุดที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ q แทน ด้วยสัญลักษณ์  q  ดังนั้น C(1.1) =  1.1  = 2 C(1.5) =  1.5  = 2 C(-2.5) =  -2.5  = -2 C(-5.8) =  -5.8  = -5


ดาวน์โหลด ppt ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันที่น่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google