งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมทริกซ์ผกผัน ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6. บทนิยาม ให้ A เป็น n x n เมทริกซ์ที่มีสมบัติว่า AB = BA = I n แล้วจะเรียก B ว่าเป็นตัวผกผันการคูณ ของ A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมทริกซ์ผกผัน ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6. บทนิยาม ให้ A เป็น n x n เมทริกซ์ที่มีสมบัติว่า AB = BA = I n แล้วจะเรียก B ว่าเป็นตัวผกผันการคูณ ของ A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมทริกซ์ผกผัน ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6

2 บทนิยาม ให้ A เป็น n x n เมทริกซ์ที่มีสมบัติว่า AB = BA = I n แล้วจะเรียก B ว่าเป็นตัวผกผันการคูณ ของ A และเขียนแทน B ด้วย A -1 เราอาจเรียกตัวผกผัน การคูณสั้น ๆ ว่าตัวผกผันก็ได้ ตัวอย่าง จงแสดงว่า B เป็นตัวผกผันของ A เมื่อกำหนด วิธีทำ เนื่องจาก

3 จะเห็นว่า AB = I = BA นั่นคือ B เป็นตัวผกผันของ A

4 ถ้า ดังนั้น จะได้ 1. ถ้า ad – bc = 0 จะหา A -1 ไม่ได้ เรียกเมทริกซ์ A ว่า เมทริกซ์เอกฐาน (singular matrix) 2. ถ้า ad – bc  0 จะหา A -1 ได้ จะเรียกเมทริกซ์ A ว่า เมทริกซ์มิใช่เอกฐาน (non - singular matrix)

5 ตัวอย่างที่ 1 กำหนด วิธีทำ จงหา A -1, B -1 จะได้ จาก จะได้ จาก ดังนั้น หา B -1 ไม่ได้

6 ตัวอย่างที่ 2 กำหนด วิธีทำ จงหา (AB) -1, B -1 A -1  จะได้ จะเห็นว่า (AB) -1 = B -1 A -1


ดาวน์โหลด ppt เมทริกซ์ผกผัน ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6. บทนิยาม ให้ A เป็น n x n เมทริกซ์ที่มีสมบัติว่า AB = BA = I n แล้วจะเรียก B ว่าเป็นตัวผกผันการคูณ ของ A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google