งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ประพจน์. ประพจน์ (proposition) หมายถึง ประโยคที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง ประโยคที่มีค่าความจริงเป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ประพจน์. ประพจน์ (proposition) หมายถึง ประโยคที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง ประโยคที่มีค่าความจริงเป็นจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ประพจน์

2 ประพจน์ (proposition) หมายถึง ประโยคที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง ประโยคที่มีค่าความจริงเป็นจริง เรียกว่า ประพจน์จริง ประโยคที่มี ค่าความจริงเป็นเท็จเรียกว่า ประพจน์เท็จ

3 ตัวอย่างประโยคที่เป็น ประพจน์ สีขาวผสมสีดำได้สีเทา ถ้าไม่แปรงฟันหลังจากทานลูก อมแล้วจะฟันผุ น้องพลับมีน้ำหนัก 35 กิโลกรัม ยุงมี 8 ขา การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดี ที่สุด ทำดีได้ดี

4 ตัวอย่างประโยคที่ไม่ เป็นประพจน์ นอนหลับฝันดี เพราะ เป็น กลุ่มคำที่ไม่สามารถบอกค่าความ จริงได้ ทำไมน้ำทะเลถึงมีหลายสี เพราะ เป็นประโยคคำถาม ซึ่งไม่ สามารถ บอกค่าความจริงได้ว่า เป็นจริงหรือเท็จ X = 15 เพราะไม่ทราบค่าของ x จึงไม่สามารถบอได้ว่าเป็นจริง หรือเท็จ

5 ตัวแปรประพจน์ ถ้าให้ตัวแปร P แทนประพจน์ใดๆ ซึ่งจะเรียก P ว่าตัวแปรประพจน์ ค่าความจริงของตัวแปรประพจน์ ขึ้นอยู่กับค่าความจริงของ ประพจน์นั้นๆ เช่น ถ้าให้ P แทน นกกระจอกเทศวิ่งเร็วกว่าสุนัข จิ้งจอก แล้ว P จะมีค่าความจริง เป็นจริง ถ้าให้ P แทน กระต่ายอายุยืนกว่า เต่า แล้ว P จะมีค่าความจริงเป็น จริง


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ประพจน์. ประพจน์ (proposition) หมายถึง ประโยคที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง ประโยคที่มีค่าความจริงเป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google