งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1
ประพจน์ ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

2 ประพจน์ ประพจน์ (proposition) หมายถึง ประโยคที่ มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่าง หนึ่ง ประโยคที่มีค่าความจริงเป็นจริงเรียกว่า ประพจน์ จริง ประโยคที่มีค่าความจริงเป็นเท็จเรียกว่า ประพจน์เท็จ

3 ตัวอย่างประโยคที่เป็นประพจน์
สีขาวผสมสีดำได้สีเทา ถ้าไม่แปรงฟันหลังจากทานลูกอมแล้วจะฟันผุ น้องพลับมีน้ำหนัก 35 กิโลกรัม ยุงมี 8 ขา การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด ทำดีได้ดี

4 ตัวอย่างประโยคที่ไม่เป็นประพจน์
นอนหลับฝันดี เพราะ เป็นกลุ่มคำที่ไม่สามารถ บอกค่าความจริงได้ ทำไมน้ำทะเลถึงมีหลายสี เพราะ เป็นประโยค คำถาม ซึ่งไม่สามารถ บอกค่าความจริงได้ว่าเป็น จริงหรือเท็จ X = 15 เพราะไม่ทราบค่าของ x จึงไม่สามารถ บอได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ

5 ตัวแปรประพจน์ ถ้าให้ตัวแปร P แทนประพจน์ใดๆ ซึ่งจะเรียก P ว่าตัวแปรประพจน์ ค่าความจริงของตัวแปรประพจน์ขึ้นอยู่กับค่า ความจริงของประพจน์นั้นๆ เช่น ถ้าให้ P แทน นกกระจอกเทศวิ่งเร็วกว่า สุนัขจิ้งจอก แล้ว P จะมีค่าความจริงเป็นจริง ถ้าให้ P แทน กระต่ายอายุยืนกว่าเต่า แล้ว P จะ มีค่าความจริงเป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google