งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างตาราง ง40205 การเขียนเว็บไซต์สไตล์ ป.พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างตาราง ง40205 การเขียนเว็บไซต์สไตล์ ป.พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างตาราง ง40205 การเขียนเว็บไซต์สไตล์ ป.พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 คำสั่งสร้างตาราง <table></table> ประกาศขอบเขตของตาราง
<tr></tr> สร้างแถว <td></td> สร้างคอลัมน์

3 ตัวอย่าง <table border=1> <tr>
<td>ซ้ายบน</td><td>ขวาบน</td> </tr> <td>ซ้ายล่าง</td><td>ขวาล่าง</td> </table>

4 ผลที่ได้

5 คำสั่งเพิ่มเติม border=ขนาดเส้นขอบ bgcolor=สี background=รูป
width=ขนาดตาราง

6 ตัวอย่าง <table border=5 width=50%> <tr>
<td bgcolor=red>ซ้ายบน</td> <td><center>ขวาบน</center></td> </tr> <td><u>ซ้ายล่าง </u></td> <td bgcolor=blue>ขวาล่าง</td> </table>

7


ดาวน์โหลด ppt การสร้างตาราง ง40205 การเขียนเว็บไซต์สไตล์ ป.พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google