งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง ตาราง ง 40205 การเขียนเว็บไซต์ สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง ตาราง ง 40205 การเขียนเว็บไซต์ สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง ตาราง ง 40205 การเขียนเว็บไซต์ สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 คำสั่งสร้าง ตาราง ประกาศขอบเขตของ ตาราง ประกาศขอบเขตของ ตาราง สร้างแถว สร้างแถว สร้าง คอลัมน์ สร้าง คอลัมน์

3 ตัวอย่าง ซ้ายบน ขวาบน ซ้ายบน ขวาบน ซ้ายล่าง ขวาล่าง ซ้ายล่าง ขวาล่าง

4 ผลที่ได้

5 คำสั่งเพิ่มเติม border= ขนาดเส้นขอบ border= ขนาดเส้นขอบ bgcolor= สี bgcolor= สี background= รูป background= รูป width= ขนาดตาราง width= ขนาดตาราง

6 ตัวอย่าง ซ้ายบน ซ้ายบน ขวาบน ขวาบน ซ้ายล่าง ซ้ายล่าง ขวาล่าง ขวาล่าง

7


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง ตาราง ง 40205 การเขียนเว็บไซต์ สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google