งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันผกผัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันผกผัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันผกผัน

2 บทนิยาม ฟังก์ชัน f:A  B เป็นฟังก์ชันหนึ่ง ต่อหนึ่ง (one-to-one function หรือ injection) ก็ต่อเมื่อ ถ้า f(a1) = f(a2) แล้ว a1 = a2 สำหรับทุกๆ a1,a2  A

3 บทนิยาม ฟังก์ชัน f:A  B เป็นฟังก์ชันจาก เซต A ไปทั่วถึง B (onto function) ถ้าเรนจ์ของ f คือ B

4 ตัวอย่าง ให้ A = {a1,a2,a3}, B = {b1,b2,b3} C = {c1,c2,c3}, D = {d1,d2,d3,d4} f1={(a1,b2),(a2,b3),(a3,b1)} f2 = {(a1,d2),(a2,d1),(a3,d4)} f3 = {(b1,c2),(b2,c2),(b3,c3)} f4 = {(d1,b1),(d2,b2),(d3,b1)}

5 จะได้ว่า ให้ A = {a1,a2,a3}, B = {b1,b2,b3} C = {c1,c2,c3}, D = {d1,d2,d3,d4} f1={(a1,b2),(a2,b3),(a3,b1)} f1 เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจาก A ไปทั่วถึง B f2 = {(a1,d2),(a2,d1),(a3,d4)} f2 เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจาก A ไปทั่วถึง D

6 จะได้ว่า ให้ A = {a1,a2,a3}, B = {b1,b2,b3} C = {c1,c2,c3}, D = {d1,d2,d3,d4} f3 = {(b1,c2),(b2,c2),(b3,c3)} f3 เป็นฟังก์ชันจาก B ไป C f4 = {(d1,b1),(d2,b2),(d3,b1)} f4 ไม่ใช่ฟังก์ชันจาก D ไป B แต่ เป็นฟังก์ชันจาก {d1,d2,d3} ไป B

7 ตัวอย่าง จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f ต่อไปนี้ f -1 เป็นฟังก์ชันหรือไม่ (1) ให้ f = {(2,1),(3,2),(4,3)} เป็น ฟังก์ชัน 1:1 จาก {2,3,4} ไป {1,2,3} จะได้ f -1 = {(1,2),(2,3),(3,4)} เป็น ฟังก์ชันด้วย


ดาวน์โหลด ppt ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชันผกผัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google