งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6
เมทริกซ์ชนิดต่างๆ ค33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6

2 2. เมทริกซ์หลัก (column matrix) คือ เมทริกซ์ที่มีเพียง
1. เมทริกซ์แถว (row matrix) คือ เมทริกซ์ที่มีเพียง แถวเดียว เช่น [ ] , [2] 2. เมทริกซ์หลัก (column matrix) คือ เมทริกซ์ที่มีเพียง หลักเดียว เช่น 3. เมทริกซ์จัตุรัส (square matrix) คือ เมทริกซ์ที่มี จำนวนแถวและจำนวนหลักเท่ากัน นั่นคือ เป็นเมทริกซ์ n x n เมทริกซ์

3 ถ้า A = [aij] n x n เป็นเมทริกซ์จัตุรัส แล้ว เส้นทแยงมุม
เช่น ถ้า A = [aij] n x n เป็นเมทริกซ์จัตุรัส แล้ว เส้นทแยงมุม ที่ลากจากมุมบนซ้ายมือมายังมุมล่างขวามือ จะผ่าน สมาชิก a11, a22, a33, ... , ann เส้นทแยงมุมนี้เรียกว่า เส้นทแยงมุมหลัก

4 4. เมทริกซ์สามเหลี่ยมด้านบน (upper triangular matrix)
คือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกของเมทริกซ์ทุกตัวที่อยู่ใต้ เส้นทแยงมุมหลักมีค่าเท่ากับ 0 ส่วนสมาชิกที่อยู่บน เส้นทแยงมุมหลักหรืออยู่เหนือเส้นทแยงมุมหลักจะมี ค่าเท่ากับเท่าใดก็ได้ เช่น

5 5. เมทริกซ์สามเหลี่ยมด้านล่าง (lower triangular matrix)
คือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกของเมทริกซ์ทุกตัวที่อยู่ เหนือเส้นทแยงมุมหลักมีค่าเท่ากับ 0 ส่วนสมาชิกที่อยู่ ล่างเส้นทแยงมุมหลักหรืออยู่ใต้เส้นทแยงมุมหลักจะมี ค่าเท่ากับเท่าใดก็ได้ เช่น

6 6. เมทริกซ์สามเหลี่ยม คือเมทริกซ์จัตุรัสที่เป็น
สามเหลี่ยมด้านบนหรือด้านล่าง 7. เมทริกซ์เฉียง (diagonal matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่ มี aij= 0 เมื่อ i  j เช่น 8. เมทริกซ์สเกลาร์ (scalar matrix) คือเมทริกซ์เฉียงที่มี สมาชิกทุกตัวบนเส้นทแยงมุมหลักเท่ากัน เช่น


ดาวน์โหลด ppt ค33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google