งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมทริกซ์ชนิดต่างๆ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมทริกซ์ชนิดต่างๆ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมทริกซ์ชนิดต่างๆ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6

2 1. เมทริกซ์แถว (row matrix) คือ เมทริกซ์ที่มีเพียง แถวเดียว เช่น [1 5 3], [2] 3. เมทริกซ์จัตุรัส (square matrix) คือ เมทริกซ์ที่มี จำนวนแถวและจำนวนหลักเท่ากัน นั่นคือ เป็นเมทริกซ์ n x n เมทริกซ์ 2. เมทริกซ์หลัก (column matrix) คือ เมทริกซ์ที่มีเพียง หลักเดียว เช่น

3 เช่น ถ้า A = [a ij ] n x n เป็นเมทริกซ์จัตุรัส แล้ว เส้นทแยงมุม ที่ลากจากมุมบนซ้ายมือมายังมุมล่างขวามือ จะผ่าน สมาชิก a 11, a 22, a 33,..., a nn เส้นทแยงมุมนี้เรียกว่า เส้นทแยงมุมหลัก

4 4. เมทริกซ์สามเหลี่ยมด้านบน (upper triangular matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกของเมทริกซ์ทุกตัวที่อยู่ใต้ เส้นทแยงมุมหลักมีค่าเท่ากับ 0 ส่วนสมาชิกที่อยู่บน เส้นทแยงมุมหลักหรืออยู่เหนือเส้นทแยงมุมหลักจะมี ค่าเท่ากับเท่าใดก็ได้ เช่น

5 5. เมทริกซ์สามเหลี่ยมด้านล่าง (lower triangular matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกของเมทริกซ์ทุกตัวที่อยู่ เหนือเส้นทแยงมุมหลักมีค่าเท่ากับ 0 ส่วนสมาชิกที่อยู่ ล่างเส้นทแยงมุมหลักหรืออยู่ใต้เส้นทแยงมุมหลักจะมี ค่าเท่ากับเท่าใดก็ได้ เช่น

6 6. เมทริกซ์สามเหลี่ยม คือเมทริกซ์จัตุรัสที่เป็น สามเหลี่ยมด้านบนหรือด้านล่าง เช่น 7. เมทริกซ์เฉียง (diagonal matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่ มี a ij = 0 เมื่อ i  j 8. เมทริกซ์สเกลาร์ (scalar matrix) คือเมทริกซ์เฉียงที่มี สมาชิกทุกตัวบนเส้นทแยงมุมหลักเท่ากัน เช่น


ดาวน์โหลด ppt เมทริกซ์ชนิดต่างๆ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google