งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำซ้ำใน ภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำซ้ำใน ภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำซ้ำใน ภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 การทำซ้ำ หมายถึงการควบคุมให้คำสั่ง ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ทำงานซ้ำ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้นคำสั่งทำซ้ำจึงเป็นคำสั่งที่ ใช้ในการควบคุม ไม่ใช่คำสั่งใน การกระทำ

3 คำสั่งทำซ้ำใน php คล้ายกับคำสั่งทำซ้ำในภาษาซี for while do … while

4 รูปแบบของคำสั่ง for for ( กำหนดค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไขที่ยังเป็นจริง ; จำนวนการเพิ่ม ) { ชุดคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำ ; } ค่าเริ่มต้น คือการกำหนดจุดเริ่มต้นให้กับ ตัวนับ เงื่อนไขที่ยังเป็นจริง คือเงื่อนไขที่ถ้าเป็นจริง ยังต้องทำอยู่ จำนวนการเพิ่มคือ ปริมาณการเพิ่มของตัวนับ

5 ตัวอย่างคำสั่ง for for ($i=1;$i<=6;$i++) { printf(“ ข้อความที่ $i ”); } เป็นโปรแกรมที่แสดงข้อความ 6 ข้อความที่มีขนาด ตั้ง 1 ถึง 6 โดยใช้ตัวแปร $i เป็นตัวนับเริ่มต้นที่ 1 ถึง 6

6 ผลที่ได้ ข้อความที่ 1 ข้อความที่ 2 ข้อความที่ 3 ข้อความที่ 4 ข้อความที่ 5 ข้อความที่ 6

7 รูปแบบของคำสั่ง while while ( เงื่อนไข ) { ชุดคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำ ; } เงื่อนไข คือเงื่อนไขที่ถ้าเป็นจริงยังต้องทำอยู่

8 ตัวอย่างคำสั่ง while while ($i <= 10) { printf(“$i ”); }

9 รูปแบบของคำสั่ง do … while do { ชุดคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำ ; } while ( เงื่อนไข ); เงื่อนไข คือเงื่อนไขที่ถ้าเป็นจริงยังต้องทำอยู่

10 ตัวอย่างคำสั่ง do … while do { $t = date(); } while ($t < ’08:00:00’);

11 ตัวอย่างที่ 1

12 ตัวอย่างที่ 2


ดาวน์โหลด ppt การทำซ้ำใน ภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google