งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DHTML ง 40208 การเขียนเว็บไซต์ สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยา คม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DHTML ง 40208 การเขียนเว็บไซต์ สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยา คม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DHTML ง 40208 การเขียนเว็บไซต์ สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยา คม

2 หลักการของ DHTML DHTML ย่อมาจาก Dynamic Hypertext Markup Language DHTML ย่อมาจาก Dynamic Hypertext Markup Language คือการใช้ภาษา HTML ให้ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เอง คือการใช้ภาษา HTML ให้ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เอง มักจะเขียนคำสั่งสคริปต์ควบคู่ ไปด้วย มักจะเขียนคำสั่งสคริปต์ควบคู่ ไปด้วย

3 โครงสร้างของ HTML ข้อความบนไตเติ้ลบาร์ ข้อความบนไตเติ้ลบาร์ กำหนดสไตล์ชีตให้กับ tag ต่างๆ กำหนดสไตล์ชีตให้กับ tag ต่างๆ คำสั่งภาษาสคริปต์ คำสั่งภาษาสคริปต์ tag ต่างๆ tag ต่างๆ

4 1. ส่วนหัว.. 1. ส่วนหัว.. ใช้สำหรับการ กำหนดเอกสารล่วงหน้า ใช้สำหรับการ กำหนดเอกสารล่วงหน้า ใช้ในการแสดง ข้อความบนไตเติ้ลบาร์ ใช้ในการแสดง ข้อความบนไตเติ้ลบาร์ ใช้กำหนดสไตล์ ใช้กำหนดสไตล์ ใช้แทรกคำสั่ง ภาษา script ใช้แทรกคำสั่ง ภาษา script

5 1. ส่วนตัว.. 1. ส่วนตัว.. ใช้ในการแสดงเนื้อหาบน เว็บ ใช้ในการแสดงเนื้อหาบน เว็บ

6 การกำหนด คุณสมบัติ Tag ต่างๆ มีคุณสมบัติอยู่ แล้ว ถ้าไม่กำหนดจะใช้ค่า เริ่มต้น Tag ต่างๆ มีคุณสมบัติอยู่ แล้ว ถ้าไม่กำหนดจะใช้ค่า เริ่มต้น เช่น ค่าความยาวปกติของ tag คือยาวเท่ากับ หน้าจอ เช่น ค่าความยาวปกติของ tag คือยาวเท่ากับ หน้าจอ Tag อาจมีคุณสมบัติเป็น ร้อย Tag อาจมีคุณสมบัติเป็น ร้อย การเขียนแบบไดนามิคคือ การใช้เหตุการณที่ผู้ใช้ สร้างขึ้นเปลี่ยนคุณสมบัติ เหล่านี้ การเขียนแบบไดนามิคคือ การใช้เหตุการณที่ผู้ใช้ สร้างขึ้นเปลี่ยนคุณสมบัติ เหล่านี้

7 ตัวอย่างการ เปลี่ยนคุณสมบัติ เส้นยืดได้ เส้นยืดได้

8 อธิบายโปรแกรม จากโปรแกรมที่ผ่านมาเป็นการ กำหนดความยาวของเส้นตาม เหตุการณ์ จากโปรแกรมที่ผ่านมาเป็นการ กำหนดความยาวของเส้นตาม เหตุการณ์ onMouseOver คือเมื่อเมาส์ มาอยู่บนเส้น onMouseOut เมื่อเมาส์อยู่นอกเส้น onMouseOver คือเมื่อเมาส์ มาอยู่บนเส้น onMouseOut เมื่อเมาส์อยู่นอกเส้น this.width หมายถึงความยาว ของวัตถุนั้น ในที่นี้ก็หมายถึง เส้น this.width หมายถึงความยาว ของวัตถุนั้น ในที่นี้ก็หมายถึง เส้น


ดาวน์โหลด ppt DHTML ง 40208 การเขียนเว็บไซต์ สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยา คม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google