งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงคำสั่ง HTML และตัวแปร ง 40208 ไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงคำสั่ง HTML และตัวแปร ง 40208 ไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดงคำสั่ง HTML และตัวแปร ง 40208 ไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ผลของคำสั่ง document.write หากเราแสดงข้อความเป็นคำสั่ง HTML ผลที่ได้จะกลายเป็นภาษา HTML โดยอัตโนมัติ หากเราแสดงข้อความเป็นคำสั่ง HTML ผลที่ได้จะกลายเป็นภาษา HTML โดยอัตโนมัติ document.write(“ สวัสดี ”); document.write(“ สวัสดี ”); จะมีผลเหมือนกับ สวัสดี จะมีผลเหมือนกับ สวัสดี

3 การแสดงผลร่วมกับตัว แปร ถ้าเป็นข้อความหรือคำสั่งเรา ต้องใส่ไว้ในเครื่องหมาย “…” ถ้าเป็นตัวแปรไม่ต้องใส่ไว้ใน เครื่องหมาย “…” หากเราต้องการนำเอา ข้อความหรือตัวแปรรวมกัน เราสามารถเชื่อมด้วย เครื่องหมาย +

4 ตัวอย่างการแสดงผล ร่วมกับตัวแปร การแสดงข้อความร่วมกับตัวแปร var a = “ คอมพิวเตอร์ ”; var b = prompt(“ ป้อนวิชาที่ชอบ ”, “ ใส่ชื่อวิชาที่นี่ ”); document.write(“ วิชาที่เรียน ” + a + “ ”); document.write(“ วิชาที่ชอบ ” + b + “ ”);

5 ผลลัพธ์ที่ได้ วิชาที่เรียน คอมพิวเตอร์ วิชาที่ชอบ ค่าที่รับ ซึ่งเมื่อตัวโปรแกรม IE เจอข้อความดังกล่าวก็จะ เข้าใจว่าเป็นภาษา HTML แล้วจะทำการแปลงให้ เป็นเว็บเพจตามรูปแบบของ HTML นั่นก็คือเราจะ ได้ตารางขนาด 2 แถว แถวละ 2 ช่อง ในตารางจะมี ข้อความวิชาที่เรียนคือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นค่าที่ เก็บอยู่ในตัวแปร a กับ วิชาที่ชอบ ตามด้วยชื่อวิชา ที่รับมาจากผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt การแสดงคำสั่ง HTML และตัวแปร ง 40208 ไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google