งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างงาน กราฟิก ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างงาน กราฟิก ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างงาน กราฟิก ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ขั้นตอนการสร้าง รูปภาพ 1. สร้างรูปภาพว่างๆขึ้นมาใหม่ 2. กำหนดสี 3. วาดเส้น รูปทรง หรือเขียน ข้อความ 4. ส่งผลลัพธ์เป็นรูปแบบของ ภาพ 5. คืนทรัพยากรให้ระบบ

3 1. สร้างรูปภาพว่างๆ ขึ้นมาใหม่ เปรียบเสมือนสร้างผ้าใบในการ วาดภาพ ใช้ฟังก์ชัน ImageCreate ดังนี้ resource = ImageCreate(int ความกว้าง, int ความสูง ); เช่น $im = ImageCreate(300, 200); เป็นการสร้างรูปขนาดกว้าง 300 สูง 200 โดยมีตัว แปร $im เป็นตัวอ้างอิง

4 2. กำหนดสี เหมือนกับการเตรียมสีเอาไว้ก่อน ใช้ฟังก์ชัน ImageColorAllocate คือ int ImageColorAllocate(resource รูปภาพ, int ค่าสีแดง, int ค่าสีเขียว, int ค่าสีน้ำเงิน ); เช่น $black = ImageColorAllocate($im,0,0,0); $red = ImageColorAllocate($im,255,0,0);

5 3. วาดเส้น รูปทรง หรือ เขียนข้อความ เช่น ถ้าต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยม ก็ ให้ใช้ฟังก์ชัน ImageFilledRectangle ดังนี้ bool ImageFilledRectangle(resource รูปภาพ, int x1, int y1, int x2, int y2,int สี ); โดยที่ x1 เป็นจุดเริ่มต้นในแนวนอน x2 เป็นจุดสิ้นสุด ในแนวนอน y1 เป็นจุดเริ่มต้นในแนวตั้ง y2 เป็นจุดสิ้นสุด ในแนวตั้ง เช่น ImageFilledRectangle($im,10,10,90,90,$red)

6 4. ส่งผลลัพธ์เป็น รูปแบบของภาพ การสร้างภาพกราฟิกในภาษา php เป็นเสมือนการเขียนคำสั่ง สร้างไฟล์ php ให้เป็นรูปภาพ การส่งผลลัพธ์เป็นรูปภาพมีอยู่ 2 ขั้นตอนคือ 4.1 กำหนด header 4.2 ส่งข้อมูลรูปภาพ

7 4.1 กำหนด header เช่น กรณีต้องการสร้างรูปแบบ PNG ให้ส่งข้อมูล header ดังนี้ header(“Content-type:image/png”);

8 4.2 ส่งข้อมูลรูปภาพ เช่น ต้องการสร้างส่งรูปภาพ แบบ PNG ให้ใช้ฟังก์ชัน ImagePNG ดังนี้ ImagePNG($im);

9 5. คืนทรัพยากรให้ระบบ เมื่อสร้างรูปเสร็จให้คืน ทรัพยากรแก่ระบบโดยใช้ ฟังก์ชัน ImageDestroy ดังนี้ ImageDestroy($im);

10 ตัวอย่างการสร้างงาน กราฟิก 1. พิมพ์คำสั่งแล้วบันทึกเป็น ไฟล์ php 2. เวลาเปิดดูให้เรียกไฟล์นั้น 3. ถ้าอยากแสดงรูปนั้นในไฟล์ อื่น ให้ใช้ tag img เหมือนกับแร แสดงรูปทั่วไป เช่น

11

12 ตัวอย่างการสร้างงาน กราฟิก

13 การวาดรูปทรงต่างๆ เมื่อทราบขั้นตอนการสร้างรูป กราฟิกแล้วขั้นต่อไปเป็นการ นำเสนอ ฟังก์ชันสำหรับวาด รูปทรงต่างๆ

14 การวาดเส้นตรง ใช้ฟังก์ชัน ImageLine มีรูปแบบ คือ bool ImageLine(resource รูป, int x1, int y1, int x2, int y2, int สี ); เป็นฟังก์ชันวาดเส้นตรงจากตำแหน่ง x1,y1 ไปยัง x2,y2 เช่น ImageLine($im, 5, 5,20,20,$red); 5,5 20,20

15 การวาดเส้นโค้ง ใช้ฟังก์ชัน ImageArc มีรูปแบบ คือ bool ImageLine(resource รูป, int cx, int cy, int w, int h, int s,int e,int สี ); โดยที่ cx,cy คือจุดศูนย์กลาง กว้าง w สูง h เส้นโค้งเริ่มที่มุม s จบที่มุม e ดังรูป กว้าง w สูง h cx,cy s องศา e องศา

16 การวาดสี่เหลี่ยม หมายถึงสี่เหลี่ยมที่มีเฉพาะเส้นไม่ระบาย พื้น ใช้ฟังก์ชัน ImageRectangle มีรูปแบบคือ bool ImageRectangle(resource รูป, int x1, int y1, int x2, int y2, int สี ); เช่น ImageRectangle ($im, 5, 5,20,20,$red); 5,5 20,20

17 การวาดวงรี / วงกลม ใช้ฟังก์ชัน ImageEllipse มีรูปแบบคือ bool ImageEllipse(resource รูป, int cx, int cy, int w, int h, int สี ); โดยที่ cx,cy คือจุดศูนย์กลาง กว้าง w สูง h ตามสีที่กำหนด เช่น ImageEllipse($im,100,100,50,30,$red) กว้าง 50 สูง 30 100,100

18 การวาดรูปหลายเหลี่ยม ใช้ฟังก์ชัน ImagePolygon รูปแบบคือ bool ImagePolygon(resource รูป, array จุดยอด, int จำนวนจุดยอด, int สี ); ตัวอย่างการสร้าง array ของจุดยอด เช่นมี 3 จุดคือ (0,0),(100,200),(300,200) จะต้องสร้างอะเรย์ดังนี้ $point = array(0,0,100,200,300,200); ตัวอย่าง ImagePolygon($im,$point,3,$red);

19 การวาดรูปทรงทึบ นอกจากรูปเส้นโปร่งแล้ว ยังมีฟังก์ชันสำหรับวาดรูป พร้อมกับระบายสีพื้นด้วยโดยมีรูปแบบเหมือนกับรูป โปร่งทุกประการ โดยมีฟังก์ชันดังนี้ วาดรูปส่วนโค้งแบบระบาย ImageFilledArc(resource รูป,int cx,int cy,int w, int h, int s, int e, int รูปแบบ ); โดยที่ รูปแบบ มี 4 รูปแบบคือ IMG_ARC_CHORD วาดเส้นตรงจากมุมเริ่มต้น มายังมุมสิ้นสุด IMG_ARC_PIE กำหนดให้วาดเส้นโค้งจากมุม เริ่มต้นมายังมุมสิ้นสุด IMG_ARC_NOFILL ไม่ต้องเติมสี IMG_ARC_EDGED จะเป็นเส้นขนมพาย

20 การวาดรูปทรงทึบ ( ต่อ ) นอกจากรูปเส้นโปร่งแล้ว ยังมีฟังก์ชันสำหรับวาดรูป พร้อมกับระบายสีพื้นด้วยโดยมีรูปแบบเหมือนกับรูป โปร่งทุกประการ โดยมีฟังก์ชันดังนี้ วาดรูปวงรีวงกลมแบบระบาย ImageFilledEllipse(resource รูป, int cx, int cy, int w, int h, int สี ); ImageFilledRectangle(resouce รูป,int x1, int y1, int x2, int y2, int สี ); ImageFilledPolygon(resource รูป, array จุดยอด, int จำนวนจุด, int สี );

21 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2183890/slides/slide_21.jpg", "name": "

22 ตัวอย่างการสร้างงาน กราฟิก

23 การวาดข้อความลงใน รูป ใช้ฟังก์ชัน ImagePolygon และ ImageStringUp รูปแบบคือ bool ImageString(resource รูป, int ฟอนต์, int x,int y, string ข้อความ, int สี ); bool ImageStringUp ( resource รูปภาพ, int x, int y, string ข้อความ, int สี ); โดย ImageString มุมบนซ้ายของข้อความจะอยู่ที่ ตำแหน่ง x,y ฟอนต์ต้องเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 5 ได้แต่ภาษาอังกฤษ ส่วน ImageStringUp ก็จะเหมือนกัน เพียงแต่จะวาด ข้อความในแนวตั้ง

24 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2183890/slides/slide_24.jpg", "name": "

25 ตัวอย่างการสร้างงาน กราฟิก


ดาวน์โหลด ppt การสร้างงาน กราฟิก ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google