งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณหะ เขตที่ 1 ผู้ตรวจราชการกรม นางลักขณาวรวุฒิวัฒน์เขตที่ 2, 4, 5 นายพรพจน์ มะนิยม เขตที่ 3, 10, 11 นายณรงค์ไวนิทราเขตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณหะ เขตที่ 1 ผู้ตรวจราชการกรม นางลักขณาวรวุฒิวัฒน์เขตที่ 2, 4, 5 นายพรพจน์ มะนิยม เขตที่ 3, 10, 11 นายณรงค์ไวนิทราเขตที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณหะ เขตที่ 1 ผู้ตรวจราชการกรม นางลักขณาวรวุฒิวัฒน์เขตที่ 2, 4, 5 นายพรพจน์ มะนิยม เขตที่ 3, 10, 11 นายณรงค์ไวนิทราเขตที่ 12, 13, 14 นางศรีประไพเลิศวิริย จิตต์เขตที่ 15, 16 นางพรทิพย์อุ้ยตาเขตที่ 17, 18 ว่าที่ร้อยตรีเกษียรเทียนวิจิตร ฉายเขตที่ 7, 8 นางนภาพรธาระวานิชเขตที่ 6, 9

2

3 พื้นที่ชลประทาน 26.52 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทานในเขต ส. ป. ก. 0.857 ล้านไร่

4 พื้นที่ชลประทาน 386,209 ไร่

5 พื้นที่ ส. ป. ก. ในเขตชลประทาน 6,802 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 386,209 ไร่

6

7 พื้นที่ ส. ป. ก. ในเขตชลประทาน 6,802 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 386,209 ไร่

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณหะ เขตที่ 1 ผู้ตรวจราชการกรม นางลักขณาวรวุฒิวัฒน์เขตที่ 2, 4, 5 นายพรพจน์ มะนิยม เขตที่ 3, 10, 11 นายณรงค์ไวนิทราเขตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google