งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลการจัดที่ดิน 23 พฤษภาคม 2555. AGENDA การกำหนดสิทธิ สำหรับเข้าโปรแกรม การกำหนดสิทธิ สำหรับเข้าโปรแกรม การค้นหา จากหลายเงื่อนไข การค้นหา จากหลายเงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลการจัดที่ดิน 23 พฤษภาคม 2555. AGENDA การกำหนดสิทธิ สำหรับเข้าโปรแกรม การกำหนดสิทธิ สำหรับเข้าโปรแกรม การค้นหา จากหลายเงื่อนไข การค้นหา จากหลายเงื่อนไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลการจัดที่ดิน 23 พฤษภาคม 2555

2 AGENDA การกำหนดสิทธิ สำหรับเข้าโปรแกรม การกำหนดสิทธิ สำหรับเข้าโปรแกรม การค้นหา จากหลายเงื่อนไข การค้นหา จากหลายเงื่อนไข แบ่งแปลง ในแบบเคยมีที่ ส. ป. ก. และ เกษตรกรใหม่ ปรับปรุงสถานะที่ดินเพื่อเก็บเป็นประวัติ การทำงาน ปรับปรุงสถานะที่ดินเพื่อเก็บเป็นประวัติ การทำงาน การส่งผลงานทุกวันพุธ การออกรายงาน ส่งฐานข้อมูลทุกวันที่ 25 ส่งฐานข้อมูลทุกวันที่ 25 Update Program Version ใหม่ Update Program Version ใหม่ พิมพ์ / แก้ไข 401 พิมพ์ / แก้ไข 401 การออกรายงาน

3 การกำหนดสิทธิ สำหรับเข้า โปรแกรม Admin ทำได้ทุกอย่าง ( ค่าที่กำหนด หน้าต่างบน 0 หน้าต่างล่าง 0) User บันทึก / แก้ไขข้อมูล ที่ดิน, เกษตรกร ได้ ( ค่าที่กำหนด หน้าต่างบน 1 หน้าต่างล่าง 1) ดูได้อย่างเดียว ( ค่าที่กำหนด หน้าต่างบนเป็น 1 หน้าต่างล่าง 2)

4 การค้นหา จากหลายเงื่อนไข ต้องการข้อมูลที่เป็น Code 4 และ 6 จาก อำเภอ A ตำบล B ขั้นตอนการกำหนดเงื่อนไข อำเภอ = A  ตำบล = B  สถานะที่ดิน = 4  ดับเบิ้ลคลิก ที่บรรทัดสถานะที่ดิน = 4 ให้ เปลี่ยนเป็น OR อำเภอ = A  ตำบล = B  สถานะที่ดิน = 6  แล้วกดเครื่องหมาย

5 ปรับปรุงสถานะที่ดินเพื่อเก็บเป็น ประวัติการทำงาน วิธีที่ 1 ไปที่เมนู ที่ดิน

6 ปรับปรุงสถานะที่ดินเพื่อเก็บเป็น ประวัติการทำงาน ( ต่อ ) วิธีที่ 2 ไปที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล ** ในการ ปรับปรุงสถานะ ที่ดิน ให้ทำที่ เมนูใดมูหนึ่ง เท่านั้น ไม่ต้องทำทั้ง สองเมนู

7 การส่งผลงานทุกวันพุธ ไปที่เมนู ส่งผลงาน

8 เลือกข้อมูลในวันที่ ที่ได้ทำการ ปรับปรุงข้อมูล แล้วกดปุ่ม ดึงข้อมูล จากนั้นให้ส่งออกเป็นไฟล์ excel ซึ่งมี 2 วิธี คือ 1 กดปุ่ม Export หรือ... 2 คลิกขวา  เลือกทั้งหมด แล้ว คลิกขวาอีกครั้ง  คัดลอก ให้เลือกทำวิธีเดียวเพื่อให้ได้ไฟล์ excel ที่จะส่งผลงาน

9 ตัวอย่างไฟล์ Excel *** ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลครั้งสุดท้าย ก่อนส่ง และไม่ต้องจัด format

10 ข้อควรระวัง : หลายจังหวัด หลังจากที่ปรับปรุง ข้อมูลแล้ว จะคัดลอกข้อมูล จากหน้าจอปรับปรุงข้อมูลมาส่งเป็นผลงานทันที ไม่ได้ไปคัดลอกข้อมูลจาก หน้าจอส่งผลงาน ซึ่งเป็นวิธีที่ผิด 

11 ส่งไฟล์ ผ่าน FTP ftp จังหวัด อุบลราชธานี ส่งผลงานจัดที่ดิน

12 วิธีสังเกตว่าเข้าถูกห้อง หรือไม่ ให้ดูเลข ip ซึ่งจะต้องขึ้น ว่า 202.183.194.28 ไม่ใช่ห้องศูนย์สารสนเทศ

13 ตรวจเช็คข้อมูลที่ประมวลผลขึ้น PARA

14 ส่งฐานข้อมูลทุกวันที่ 25 Double Click Icon บน Desktop ของเครื่อง Server *** ถ้าข้อมูลไม่มีการเคลื่อนไหว และไม่ ต้องการที่จะทำขั้นตอนนี้ กรุณาโทรแจ้งที่ ศสท. ว่าต้องการใช้ข้อมูลเก่า ที่เคยส่งให้กับ ศสท. Deadline ให้ส่งก่อนเที่ยงวันที่ 26 อุทัยธานี.exe ส่งฐานข้อมูล.exe

15 ในกระบวนการ run file exe นั้นระบบจะทำ การ zip ไฟล์ ( เป็นการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาด เล็กลง ) ซึ่งจะต้อง run จนครบ 100%

16 คู่มือทั้งหมด อยู่ใน mail รวมคู่มือระบบจัดที่ดิน ซึ่ง จะมีทั้งหมด 7 ไฟล์ เมื่อ zip ไฟล์สมบูรณ์ 100% แล้ว ระบบจะ ทำการส่งไฟล์ผ่านทาง FTP ซึ่งใน กระบวนการนี้ต้อง run ครบ 100% เช่นกัน

17 เมื่อทำขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ให้เข้า FTP แล้ว connect เข้า ส่งผลงาน จัดที่ดิน เพื่อเปิดดูไฟล์ Private ที่เป็น ไฟล์ zip วันเวลาต้องเป็นวันปัจจุบัน และ size ต้องไม่เป็น 22KB

18 ตรวจเช็คข้อมูลที่ประมวลผล

19 Update Program Version ใหม่ หลังจากติดตั้งไฟล์ exe แล้ว ให้เข้าไปที่ C:\Program Files\LFALRO เปิดไฟล์ config.ini

20 แก้เป็นเลข ip ของเครื่อง Server โดยปกติจะเป็น 192.168.1.160 แก้เป็นรหัสจังหวัด ( ใหม่ ) ยกเว้น นครพนม, ยโสธร, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, ลำพูน Update Program Version ใหม่ ( ต่อ )

21 การพิมพ์ / แก้ไข 4-01 แบบแปลงเดียว ไฟล์อยู่ที่ C:\Program Files\LFALRO\Report\frm401 แบบหลายแปลง ไฟล์อยู่ที่ C:\Program Files\LFALRO\Report\frm401Group

22 รายงาน การออกรายงาน การ Export เป็น file excel


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลการจัดที่ดิน 23 พฤษภาคม 2555. AGENDA การกำหนดสิทธิ สำหรับเข้าโปรแกรม การกำหนดสิทธิ สำหรับเข้าโปรแกรม การค้นหา จากหลายเงื่อนไข การค้นหา จากหลายเงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google