งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลการจัดที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลการจัดที่ดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลการจัดที่ดิน
23 พฤษภาคม 2555

2 AGENDA การกำหนดสิทธิ สำหรับเข้าโปรแกรม การค้นหา จากหลายเงื่อนไข
แบ่งแปลง ในแบบเคยมีที่ ส.ป.ก. และ เกษตรกรใหม่ ปรับปรุงสถานะที่ดินเพื่อเก็บเป็นประวัติการทำงาน การส่งผลงานทุกวันพุธ การออกรายงาน ส่งฐานข้อมูลทุกวันที่ 25 Update Program Version ใหม่ พิมพ์ / แก้ไข 401 AGENDA

3 การกำหนดสิทธิ สำหรับเข้าโปรแกรม
Admin ทำได้ทุกอย่าง (ค่าที่กำหนด หน้าต่างบน 0 หน้าต่างล่าง 0) User บันทึก/แก้ไขข้อมูล ที่ดิน, เกษตรกรได้ (ค่าที่กำหนด หน้าต่างบน 1 หน้าต่างล่าง 1) ดูได้อย่างเดียว (ค่าที่กำหนด หน้าต่างบนเป็น 1 หน้าต่างล่าง 2)

4 การค้นหา จากหลายเงื่อนไข
ต้องการข้อมูลที่เป็น Code 4 และ 6 จากอำเภอ A ตำบล B ขั้นตอนการกำหนดเงื่อนไข อำเภอ = Aตำบล = Bสถานะที่ดิน = 4 ดับเบิ้ลคลิก ที่บรรทัดสถานะที่ดิน = 4 ให้เปลี่ยนเป็น OR อำเภอ = Aตำบล = Bสถานะที่ดิน = 6 แล้วกดเครื่องหมาย 

5 ปรับปรุงสถานะที่ดินเพื่อเก็บเป็นประวัติการทำงาน
วิธีที่ 1 ไปที่เมนู ที่ดิน

6 ปรับปรุงสถานะที่ดินเพื่อเก็บเป็นประวัติการทำงาน (ต่อ)
ปรับปรุงสถานะที่ดินเพื่อเก็บเป็นประวัติการทำงาน (ต่อ) วิธีที่ 2 ไปที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล ** ในการปรับปรุงสถานะที่ดิน ให้ทำที่เมนูใดมูหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องทำทั้งสองเมนู

7 การส่งผลงานทุกวันพุธ
ไปที่เมนู ส่งผลงาน

8 เลือกข้อมูลในวันที่ ที่ได้ทำการปรับปรุงข้อมูล แล้วกดปุ่ม
ดึงข้อมูล จากนั้นให้ส่งออกเป็นไฟล์ excel ซึ่งมี 2 วิธี คือ 1 กดปุ่ม Export หรือ... 2 คลิกขวาเลือกทั้งหมด แล้ว คลิกขวาอีกครั้งคัดลอก ให้เลือกทำวิธีเดียวเพื่อให้ได้ไฟล์ excel ที่จะส่งผลงาน

9 ตัวอย่างไฟล์ Excel *** ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลครั้งสุดท้ายก่อนส่ง
และไม่ต้องจัด format

10 ข้อควรระวัง : หลายจังหวัด หลังจากที่ปรับปรุงข้อมูลแล้ว จะคัดลอกข้อมูล จากหน้าจอปรับปรุงข้อมูลมาส่งเป็นผลงานทันที ไม่ได้ไปคัดลอกข้อมูลจาก หน้าจอส่งผลงาน ซึ่งเป็นวิธีที่ผิด

11 ส่งไฟล์ ผ่าน FTP ftp จังหวัด อุบลราชธานี ส่งผลงานจัดที่ดิน

12 วิธีสังเกตว่าเข้าถูกห้องหรือไม่
ให้ดูเลข ip ซึ่งจะต้องขึ้นว่า ไม่ใช่ห้องศูนย์สารสนเทศ

13 ตรวจเช็คข้อมูลที่ประมวลผลขึ้น PARA

14 ส่งฐานข้อมูลทุกวันที่ 25
Double Click Icon บน Desktop ของเครื่อง Server อุทัยธานี.exe ส่งฐานข้อมูล.exe *** ถ้าข้อมูลไม่มีการเคลื่อนไหว และไม่ต้องการที่จะทำขั้นตอนนี้ กรุณาโทรแจ้งที่ ศสท. ว่าต้องการใช้ข้อมูลเก่าที่เคยส่งให้กับ ศสท. Deadline ให้ส่งก่อนเที่ยงวันที่ 26

15 ในกระบวนการ run file exe นั้นระบบจะทำการ zip ไฟล์ (เป็นการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง) ซึ่งจะต้อง run จนครบ 100%

16 เมื่อ zip ไฟล์สมบูรณ์ 100% แล้ว ระบบจะทำการส่งไฟล์ผ่านทาง FTP ซึ่งในกระบวนการนี้ต้อง run ครบ 100% เช่นกัน คู่มือทั้งหมด อยู่ใน mail รวมคู่มือระบบจัดที่ดิน ซึ่งจะมีทั้งหมด 7 ไฟล์

17 เมื่อทำขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้เข้า FTP แล้ว connect เข้า ส่งผลงานจัดที่ดิน เพื่อเปิดดูไฟล์ Private ที่เป็นไฟล์ zip วันเวลาต้องเป็นวันปัจจุบัน และ size ต้องไม่เป็น 22KB

18 ตรวจเช็คข้อมูลที่ประมวลผล

19 Update Program Version ใหม่
หลังจากติดตั้งไฟล์ exe แล้ว ให้เข้าไปที่ C:\Program Files\LFALRO เปิดไฟล์ config.ini

20 Update Program Version ใหม่ (ต่อ)
แก้เป็นเลข ip ของเครื่อง Server โดยปกติจะเป็น ยกเว้น นครพนม, ยโสธร, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, ลำพูน แก้เป็นรหัสจังหวัด (ใหม่)

21 การพิมพ์ / แก้ไข 4-01 แบบแปลงเดียว ไฟล์อยู่ที่
C:\Program Files\LFALRO\Report\frm401 แบบหลายแปลง ไฟล์อยู่ที่ C:\Program Files\LFALRO\Report\frm401Group

22 รายงาน การออกรายงาน การ Export เป็น file excel


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลการจัดที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google