งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2552 ที่ดินทำกิน 1.5 ล้านไร่ 100,000 ราย ภาค สำนักวิชาการและแผนงานติดตาม งาน ส. ป. ก. จังหวัด สจก. รวม ทั้งสิ้น ไตร มาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2552 ที่ดินทำกิน 1.5 ล้านไร่ 100,000 ราย ภาค สำนักวิชาการและแผนงานติดตาม งาน ส. ป. ก. จังหวัด สจก. รวม ทั้งสิ้น ไตร มาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2552 ที่ดินทำกิน 1.5 ล้านไร่ 100,000 ราย ภาค สำนักวิชาการและแผนงานติดตาม งาน ส. ป. ก. จังหวัด สจก. รวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวม เพิ่ม แผน 2 แสน ไร่ ลดแผนเพิ่ม แผน ทั้ง ประเท ศ 801,2 62 499,3 88 1,300,6 50 299,2 75 118,36 2 143,4 32 1,554, 995 ภาคเห นือ 124,4 43 78,33 5 202,77 8 82,27 5 10,00087,21 6 362,26 9 ภาค อีสาน 381,5 81 291,3 36 672,91 7 45,00 0 64,66242,29 0 695,54 5 ภาค กลาง 179,8 11 53,32 7 233,13 8 37,00 0 9,0005,750266,88 8 ภาคใต้ 115,4 27 76,39 0 191,81 7 65,00 0 34,7008,176230,29 3

2 ผลงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ 4 กันยายน 2552

3 ผลงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ 4 กันยายน 2552 * จังหวัดเพิ่มแผน 2 แสนไร่ ** สจก. เพิ่มแผน *** ลดแผน

4 ผลงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ 4 กันยายน 2552 * จังหวัดเพิ่มแผน 2 แสนไร่ ** สจก. เพิ่มแผน *** ลดแผน

5 ผลงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ 4 กันยายน 2552 * จังหวัดเพิ่มแผน 2 แสนไร่ ** สจก. เพิ่มแผน *** ลดแผน

6 ผลงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2552 * จังหวัดเพิ่มแผน 2 แสนไร่ ** ปรับแผนรอบสอง *** ลดแผน ข้อมูล ณ 4 กันยายน 2552

7 จัดที่ดินชุมชน ปีงบประมาณ 2552 เป้าหมาย 500 ชุมชน 65,000 ราย หมายเหตุ : ภาคเหนือเพิ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 10 ชุมชน 1,400 ราย ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ข้อมูล ณ 4 กันยายน 2552

8 สรุปผลการจัดที่ดิน ปี 2552 ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน ที่ดินทำ กิน แผนงาน 100,000 ราย ผลงาน 102,908 ราย ร้อยละ 102.91 แผนงาน 65,000 ราย ผลงาน 67,570 ราย ที่ดิน ชุมชน ร้อยละ 103.95 แผนงาน 165,000 ราย ผลงาน 170,478 ราย ร้อยละ 103.32 รวม

9 ผลงานการประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2552 ( New Area ) ข้อมูล ณ 4 กันยายน 2552

10 แผนงานจัดที่ดินชุมชน ปีงบประมาณ 2553 จังห วัด อำเ ภอ ตำบ ล ชุม ชน แปลง 2410924082970,9 67 รวมทั้งประเทศ


ดาวน์โหลด ppt แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2552 ที่ดินทำกิน 1.5 ล้านไร่ 100,000 ราย ภาค สำนักวิชาการและแผนงานติดตาม งาน ส. ป. ก. จังหวัด สจก. รวม ทั้งสิ้น ไตร มาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google