งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตผลการ รังวัดจัดที่ดิน ของ ส. ป. ก. จังหวัด ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2551 โดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ( นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณหะ ) ในการประชุมสัมมนาเพื่อเร่งรัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตผลการ รังวัดจัดที่ดิน ของ ส. ป. ก. จังหวัด ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2551 โดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ( นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณหะ ) ในการประชุมสัมมนาเพื่อเร่งรัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตผลการ รังวัดจัดที่ดิน ของ ส. ป. ก. จังหวัด ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2551 โดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ( นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณหะ ) ในการประชุมสัมมนาเพื่อเร่งรัด และประเมินผล การปฏิบัติงาน ส. ป. ก. ไตรมาสที่ 1 ปี 2551

2 - แผนงาน 81,451 ไร่ - ผลงานรังวัดที่ดิน 48,125 ไร่ ( 59% ) - จังหวัดผลงานเกินร้อยละ 100 รวม 5 จังหวัด ข้อสังเกตการ รังวัดจัดที่ดิน - แผนงาน 166,045 ไร่ - ผลงานรังวัดที่ดิน 114,906 ไร่ ( 69.20% ) - ดำเนินการร้อยละ 100 รวม 6 จังหวัด - ผลงานสูงกว่าภาคอื่น ภาค ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคเหนือ

3 ข้อสังเกตการรังวัด จัดที่ดิน - แผนงานรวม 56,489 ไร่ - ผลงานรังวัดได้ 28,638 ไร่ หรือ 50.70 % - จังหวัดดำเนินการได้ 100 % รวม 6 จังหวัด - พื้นที่ที่เหลือรวมกับแผนไตร มาสที่ 2 อยู่ในวิสัยดำเนินการได้ ภาค ภาคใต้

4 ข้อสังเกตการ รังวัดจัดที่ดิน - แผนงานรวม 164,334 ไร่ - ผลงานรังวัดได้ 72,386 ไร่ - จังหวัดดำเนินการได้ 100 % รวม 6 จังหวัด - ผลงานภาค ร้อยละ 44.05 - พื้นที่แปลงใหญ่ ซึ่งเจ้าของที่ดินไม่ให้ความ ร่วมมือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน - มีปัญหาฐานข้อมูล พื้นที่ปฏิบัติการไม่ชัดเจน และการกันออกพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการ ภาค ภาคกลาง

5 1. ให้ ส. ป. ก. จังหวัดปิดงานการจัดที่ดินให้ เสร็จตามแผนเป็นรายตำบล เพื่อ ส. ป. ก. จะได้เร่งรัดงานอื่นๆในตำบล นั้นต่อไป 2. ขอให้ ส. ป. ก. จังหวัดใช้แผนที่ 1:4,000 ในการกำหนดและควบคุม การปฏิบัติการหรือกันพื้นที่ที่ดำเนินการให้ ชัดเจน 3. ขอให้ ส. ป. ก. จังหวัดใช้ประโยชน์จาก Road Map เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 4. การกันพื้นที่ 5% และพื้นที่คงเหลือ 10% ต้องกำหนดให้ชัดเจน ลงในแผนที่ 1:4,000 เพื่อสะดวกสำหรับ การบริหารงาน 5. การ Key ข้อมูลเข้า PARA ให้ทันภายใน เวลาที่กำหนด หากมี ปัญหาให้ติดต่อ ผอ. กลุ่มติดตามและ ประเมินผล อย่างใกล้ชิด ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานจัดที่ดินในไตรมาสที่ 2

6 จังหวัดใช้งบประมาณเกินค่าเฉลี่ยแต่ ผลงานต่ำ มีสัญญาณให้ใช้เงินอย่างระมัดระวัง กับผลงานที่เหลือ เชียงราย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ลพบุรี ชุมพร ( เบิกจ่ายเงิน ได้ตามเป้าหมาย ผลงานยังต้องทำอีกมาก ) ข้อควรระวังการใช้จ่ายงบประมาณ

7 จังหวัดใช้งบประมาณต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยเล็กน้อย มีสัญญาณให้ใช้เงินอย่างระมัดระวัง กับผลงานที่เหลือ นครราชสีมา สกลนคร หนองบัวลำภู จันทบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สุพรรณ กระบี่ ภูเก็ต ยะลา สุราษฎร์ธานี ( เบิกจ่ายเงินใกล้ค่าเฉลี่ย ผลงานยัง ค้างอีกมาก ) ข้อควรระวังการใช้จ่ายงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตผลการ รังวัดจัดที่ดิน ของ ส. ป. ก. จังหวัด ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2551 โดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ( นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณหะ ) ในการประชุมสัมมนาเพื่อเร่งรัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google