งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือ / เว็บไซต์ ที่ใช้ในการ สื่อสาร รวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือ / เว็บไซต์ ที่ใช้ในการ สื่อสาร รวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครื่องมือ / เว็บไซต์ ที่ใช้ในการ สื่อสาร รวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

3 เป็นเว็บ 2.0 ทุกคนสามารถแบ่งปัน ข้อมูล และติดต่อสื่อสารกันเป็น เครือข่าย

4 50% ของประชากรโลกมีอายุต่ำกว่า 30 ปี ในอเมริกามีคนเรียกใช้ Facebook มากกว่า Google 1 ใน 5 พบรักกันผ่านอินเทอร์เน็ต ถ้า Facebook เป็นประเทศ มีประชากร มากเป็นอันดับ 3 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือใน อังกฤษ มากกว่า 50% เป็นการใช้งาน Facebook หลายมหาวิทยาลัยหันมาใช้แท็บเล็ต ในการเรียนการสอน ข้อมูลจาก http://www.socialnomics.net/

5 ข้อมูลจาก National School Boards Association สรุปว่า นักเรียน 96% แสดงตัวตนทาง อินเทอร์เน็ตโดยใช้เครือข่ายทางสังคม นักเรียน 30% มีบล็อกเป็นของตนเอง มากกว่า 50% มีการสนทนาเกี่ยวกับ งานที่ครู / โรงเรียนมอบให้ เครื่องมือที่ได้รับความนิยมได้แก่ Skype, Youtube, Wordpress, Twitter และ Facebook

6 ข้อมูลจากการวิจัยของสำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน สพฐ. สรุปว่า นักเรียน 60% แสดงตัวตนผ่าน อินเทอร์เน็ต นักเรียน 40% มีการสนทนาทาง การศึกษาแบบออนไลน์ นักเรียน 20% มีการสนทนาเกี่ยวกับ งานที่ครูมอบให้ทำ

7 1.Facebook 2.Twitter 3.Youtube 4.MySpace 5.LinkedIn 6.Friendster 7.Hi5

8  ด้านครู พัฒนาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีของครู เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมออนไลน์ สร้างสังคมออนไลน์แห่งการเรียนรู้ กำกับติดตามดูแลนักเรียนในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต นำไปสู่การสร้างสื่ออื่นๆ พัฒนาผลงานทางวิชาการ

9  ด้านนักเรียน ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อออนไลน์ให้ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รู้เท่าทันภัยอันตรายทางอินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูล และเผยแพร่ ข้อมูลสู่อินเทอร์เน็ตได้อย่างมี คุณภาพ

10

11

12 เป็นเว็บที่ให้บริการบล็อกสำเร็จรูป ฟรี ( จริงๆ ) มีความปลอดภัยสูง จัดการเนื้อหา ข้อมูลได้ง่าย ตกแต่งให้สวยงามได้ง่าย มีเว็บไซต์ที่ทำขึ้นจาก Wordpress กว่า 50 ล้านเว็บ มีการอัพเดทกว่า 400,000 เรื่องต่อวัน สถิติ : สิงหาคม 2554

13 เป็นเครื่องมือหลักที่จะรวบรวมสื่อจาก เครื่องมืออื่นๆ มีลักษณะเป็นเว็บส่วนตัว รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของและอยากเข้า ไปพัฒนา เผยแพร่ผลงานสู่อินเทอร์เน็ตได้ง่าย

14

15 เว็บให้บริการฝากไฟล์วีดีโอที่ใหญ่ ที่สุด เชื่อมต่อบริการต่างๆ ร่วมกับ google ได้ แต่ละวีดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 15 นาที ในหนึ่งนาทีมีคนอัพโหลดวีดีโอที่มี ความยาวรวมกัน 48 ชั่วโมง มีผู้ชมมากกว่า 3 พันล้านครั้งต่อวัน สถิติ : สิงหาคม 2554

16

17 มีสื่อวีดีโอจำนวนมากที่สามารถนำมา จัดการเรียนการสอนได้ สื่อวีดีโอเป็นสื่อที่ศึกษาเรียนรู้และเกิด ความเข้าใจได้ง่าย มีบริการฝากไฟล์วีดีโอที่มี ประสิทธิภาพ

18

19 เป็นเว็บให้บริการฝากไฟล์เอกสารและ ไฟล์นำเสนอ สามารถใช้งานร่วมกับ blog ได้ง่าย มีการแสดงผลเป็นเอกสารให้สามารถ อ่านได้ ป้องกันการดาวน์โหลด ( กรณีสงวน ลิขสิทธิ์ )

20

21 ฝากเอกสารและนำมาใช้ร่วมกับ Blog ได้ง่าย แสดงผลไฟล์เอกสารหรือไฟล์นำเสนอ ได้บนเว็บไซต์

22

23 สื่อสังคมออนไลน์ที่มีคนใช้มากที่สุดใน โลก มีผู้ใช้งานมากกว่า 500 ล้านคน ประเทศที่ใช้งานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อเมริกา, อินโดนีเซีย และ อังกฤษ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 21 ของโลก (5.14 ล้านคน ) ผู้ใช้กลุ่มใหญ่อยู่ช่วงอายุ 18-34 ปี สถิติ : ปี 2553

24

25 สร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้กับ นักเรียน เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน ชักนำนักเรียนให้ใช้เครื่องมือนี้ในทาง ที่สร้างสรรค์ สร้างความรู้ และเกิด ประโยชน์ ติดตามพฤติกรรมนักเรียน

26

27 เป็นเว็บที่ให้บริการ Blog สั้น หรือ Micro-Blog สามารถเขียนข้อความได้ครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร สามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บและ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ มีชื่อเสียงมาจากนักการเมือง ( เฉพาะ ในประเทศไทย )

28

29 เป็นสื่อที่อัพเดทข่าวสารได้รวดเร็ว สามารถรับข่าวสารได้ทันที มีคน / หน่วยงาน ที่เผยแพร่องค์ความรู้ ที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ เช่น ท่าน ว. วชิรเมธี, ครูแนน

30

31 สร้างเอกสารบนอินเทอร์เน็ต (Docs, Presentation, Spreadsheet) สร้างฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ง่าย เก็บเอกสาร ไฟล์งานต่างๆ

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 ใช้วีดีโอจาก Youtube เข้า มาช่วยในการ จัดการเรียน การสอนใน Blog

51 ใช้ Presentati on จาก Slideshare มาแสดงใน Blog

52 ใช้ Document จาก Slideshare มาแสดงใน Blog

53 ใช้ ฟอร์ม จาก GoogleDo cs มาแสดง หน้า Blog ใช้ ฟอร์ม จาก GoogleDo cs มาแสดง หน้า Blog

54 สั่งงาน นักเรียน ทาง Facebook และให้ คำปรึกษา ในการเรียน สั่งงาน นักเรียน ทาง Facebook และให้ คำปรึกษา ในการเรียน

55 นักเรียนส่ง งาน ทาง Facebook นักเรียนส่ง งาน ทาง Facebook

56

57


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือ / เว็บไซต์ ที่ใช้ในการ สื่อสาร รวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google