งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวร ประจำวัน ม.2/5. วันจันทร์ สุจิตรา นภเกตน์ ภานุพงศ์ ธนวัฒน์ สมจิต ธนพนธ์ พัทธ์ธีรา น้ำเพชร ชนาภัทร กัญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวร ประจำวัน ม.2/5. วันจันทร์ สุจิตรา นภเกตน์ ภานุพงศ์ ธนวัฒน์ สมจิต ธนพนธ์ พัทธ์ธีรา น้ำเพชร ชนาภัทร กัญญารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวร ประจำวัน ม.2/5

2 วันจันทร์ สุจิตรา นภเกตน์ ภานุพงศ์ ธนวัฒน์ สมจิต ธนพนธ์ พัทธ์ธีรา น้ำเพชร ชนาภัทร กัญญารัตน์

3 วันอังคาร นันทิดา จิรพัฒน์ ชุติมา ธีรศักดิ์ อมรรัตน์ กิตติภพ ศุภโชติ สัณห์สินี ชญาภา ธนกิจ

4 วันพุธ ดรัณภพ บรรณสรณ์ ชลธิชา กรรภิรมย์ ปัทมวดี พิมพ์มาดา ชนัญธิดา ณีรนุช นิภาพร ณัฐพงษ์

5 วันพฤหัสบดี ศรสวรรค์ ดวงกมล สุปัทมา สุพิชชา ศิริพร จิราภรณ์ ปนัดดา ชนัดดา วีรนุช ปพิชญา

6 วันศุกร์ กานต์ระพี กรกมล คงกิจ วานุวัตร อภิศักดิ์ เพียงรวี ณัฐสุดา ชุลีรัตน์ ศิริลักษณ์ ศราวุฒิ

7 กรุณา ถอด รองเท้า ก่อนเข้า ห้องเรียนทุก ครั้ง ขอบคุณครับ

8 นักเรียน ถอดรองเท้า ก่อนเข้า ห้องเรียน หรือยัง ??

9 โปรด ช่วยกัน รักษา ความ สะอาด


ดาวน์โหลด ppt เวร ประจำวัน ม.2/5. วันจันทร์ สุจิตรา นภเกตน์ ภานุพงศ์ ธนวัฒน์ สมจิต ธนพนธ์ พัทธ์ธีรา น้ำเพชร ชนาภัทร กัญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google