งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage Unit Chapter 6 1 Charter 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage Unit Chapter 6 1 Charter 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage Unit Chapter 6 1 Charter 6

2 2 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) 2 Charter 6

3 เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูล หรือโปรแกรมไว้อย่างถาวร สามารถนำ กลับมาใช้ได้ในอนาคต บางครั้งเรียกว่า หน่วยเก็บข้อมูลถาวร (Permanent Storage) โดยมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บ ข้อมูลสำรองนี้ว่า อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Devices, Auxiliary Storage Devices) หรือ สื่อ บันทึกข้อมูล (Media) 3 Charter 6 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)

4 4 Charter 6 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) ประเภทของหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง แบ่งตามลักษณะการทำงาน ( การ เข้าถึงข้อมูล (Access)) ได้ 2 ประเภท คือ 1. แบบการเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับ (Sequential Access) 2. แบบการเข้าถึงข้อมูลตรงหรือ แบบสุ่ม (Direct Access Or Rondom Access)

5 เรื่องที่จะสอน 1. Magnetic Disk - Soft Disk หรือ Floppy Disk (3.5, 5.25) - Zip Disk - Hard Disk 2. Magnetic Tape - เทปม้วน (Real Tape) - เทปตลับ (Tape Cassette และ Cartridges) - เทปเสียงดิจิตอล (Digital Audio Tape : DAT) 5 Charter 6 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)

6 เรื่องที่จะสอน 1. CDROM (Compact Disk ROM) - CDROM - CDR (Compact Disk- Recordable) - CDRW (Compact Disk- Rewritable) 6 Charter 6 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)

7 เรื่องที่จะสอน 1. Magnetic Disk - Soft Disk หรือ Floppy Disk (3.5, 5.25) - Zip Disk - Hard Disk 2. Magnetic Tape - เทปม้วน (Real Tape) - เทปตลับ (Tape Cassette และ Cartridges) - เทปเสียงดิจิตอล (Digital Audio Tape : DAT) 7 Charter 6 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage Unit Chapter 6 1 Charter 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google