งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage Unit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage Unit"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage Unit
Charter 6 1 Chapter 6 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage Unit

2 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)
Charter 6 2 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)

3 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)
Charter 6 3 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้อย่างถาวร สามารถนำกลับมาใช้ได้ในอนาคต บางครั้งเรียกว่า หน่วยเก็บข้อมูลถาวร (Permanent Storage) โดยมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลสำรองนี้ว่า อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Devices , Auxiliary Storage Devices) หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media)

4 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)
Charter 6 4 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) ประเภทของหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง แบ่งตามลักษณะการทำงาน (การเข้าถึงข้อมูล (Access)) ได้ 2 ประเภท คือ 1. แบบการเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับ (Sequential Access) 2. แบบการเข้าถึงข้อมูลตรงหรือแบบสุ่ม (Direct Access Or Rondom Access)

5 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)
Charter 6 5 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) เรื่องที่จะสอน 1. Magnetic Disk - Soft Disk หรือ Floppy Disk (3.5 , 5.25) - Zip Disk - Hard Disk 2. Magnetic Tape - เทปม้วน (Real Tape) - เทปตลับ (Tape Cassette และ Cartridges) - เทปเสียงดิจิตอล (Digital Audio Tape : DAT)

6 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)
Charter 6 6 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) เรื่องที่จะสอน 1. CDROM (Compact Disk ROM) - CDROM - CDR (Compact Disk-Recordable) - CDRW (Compact Disk-Rewritable)

7 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)
Charter 6 7 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) เรื่องที่จะสอน 1. Magnetic Disk - Soft Disk หรือ Floppy Disk (3.5 , 5.25) - Zip Disk - Hard Disk 2. Magnetic Tape - เทปม้วน (Real Tape) - เทปตลับ (Tape Cassette และ Cartridges) - เทปเสียงดิจิตอล (Digital Audio Tape : DAT)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage Unit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google