งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gerund & Infinitive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gerund & Infinitive."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gerund & Infinitive

2 Gerund คือ กริยาช่อง 1 เติม ing ทำหน้าที่ เสมือนคำนาม เช่น เป็นประธาน หรือ กรรมของประโยค Swimming is a good exercise He left without saying a word เป็นกรรมของบุพบท (preposition) We are talking about traveling in America.

3 กริยาที่ตามหลังด้วย gerund admit allow avoid consider delay defer deny detest dread dislike enjoy endure escape excuse finish fancy forgive forbid involve imagine miss practise postpone risk resent suggest understand worth

4 กลุ่มคำที่ตามหลังด้วย gerund give up go on keep on insist on object to put off look forward to can’t bear can’t stand can’t help can’t resist be used to be tired of be accustomed to It’s no use It’s no good have trouble would you mind

5 กริยาที่ตามหลังได้ทั้ง gerund และ infinitive มีความหมายเหมือนกัน Verb + …ing มีความหมาย infinitive “to” เหมือนกัน attempt begin cease continue dislike hate intend learn neglect omit plan prefer propose like

6 กริยาที่ตามหลังได้ทั้ง gerund และ infinitive มีความหมายต่างกัน
allow forget mean regret remember stop try


ดาวน์โหลด ppt Gerund & Infinitive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google