งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gerund & Infinitive Gerund & Infinitive. Gerund คือ กริยาช่อง 1 เติม ing ทำหน้าที่ เสมือนคำนาม เช่น เป็นประธาน หรือ กรรมของ ประโยค Swimming is a good.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gerund & Infinitive Gerund & Infinitive. Gerund คือ กริยาช่อง 1 เติม ing ทำหน้าที่ เสมือนคำนาม เช่น เป็นประธาน หรือ กรรมของ ประโยค Swimming is a good."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gerund & Infinitive Gerund & Infinitive

2 Gerund คือ กริยาช่อง 1 เติม ing ทำหน้าที่ เสมือนคำนาม เช่น เป็นประธาน หรือ กรรมของ ประโยค Swimming is a good exercise. He left without saying a word. เป็นกรรมของบุพบท (preposition) We are talking about traveling in America.

3 กริยาที่ตามหลังด้วย gerund admit allow avoid consider delay defer deny detest dread dislike enjoy endure escape excuse finish fancy forgive forbid involve imagine miss practise postpone risk resent suggest understand worth

4 กลุ่มคำที่ตามหลังด้วย gerund give up go on keep on insist on object to put off look forward to can’t bear can’t stand can’t help can’t resist be used to be tired of be accustomed to It’s no use It’s no good have trouble would you mind

5 กริยาที่ตามหลังได้ทั้ง gerund และ infinitive มีความหมาย เหมือนกัน Verb + …ing มี ความหมาย + infinitive “to” เหมือนกัน attempt begin cease continue dislike hate intend learn neglect omit plan prefer propose like

6 กริยาที่ตามหลังได้ทั้ง gerund และ infinitive มีความหมาย ต่างกัน allow forget mean regret remember stop try


ดาวน์โหลด ppt Gerund & Infinitive Gerund & Infinitive. Gerund คือ กริยาช่อง 1 เติม ing ทำหน้าที่ เสมือนคำนาม เช่น เป็นประธาน หรือ กรรมของ ประโยค Swimming is a good.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google