งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. คลุมดำข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ 2. คลิกเมนู แทรก 3. คลิก แผนภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. คลุมดำข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ 2. คลิกเมนู แทรก 3. คลิก แผนภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. คลุมดำข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ

5 2. คลิกเมนู แทรก 3. คลิก แผนภูมิ

6 4. คลิกเลือกแผนภูมิที่ต้องการ 4.1 ด้านซ้ายมือเป็น ชนิดแผนภูมิ เช่น กราฟสดมภ์, กราฟแท่ง, กราฟวงกลม, กราฟเส้น ฯลฯ 4.2 ด้านขวามือเป็น ชนิดย่อยของแผนภูมิ ทาง ด้านซ้าย เช่น กราฟสดมภ์ มีกราฟ 7 รูปแบบ 4.3 เมื่อต้องการดูตัวอย่างกราฟที่เลือก ให้คลิกปุ่ม กดค้างไว้เพื่อดูตัวอย่าง 5. คลิกปุ่ม ต่อไป

7 6. คลิกปุ่ม ต่อไป

8 7. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับกราฟ เช่น 8. คลิกปุ่ม ต่อไป

9 9. คลิกเลือก เป็นแผ่นงานใหม่ 10. คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

10 จะได้กราฟดังภาพ

11 http://special.obec.go.th/computer/excel97/013.html

12


ดาวน์โหลด ppt 1. คลุมดำข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ 2. คลิกเมนู แทรก 3. คลิก แผนภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google