งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสร้างกาฟ 2 มิติ 3 มิติ จัดทำโดย ด. ญ. นัฏธิณี ดาราฉาย ชั้น ม.2/4 เลขที่ 41 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสร้างกาฟ 2 มิติ 3 มิติ จัดทำโดย ด. ญ. นัฏธิณี ดาราฉาย ชั้น ม.2/4 เลขที่ 41 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสร้างกาฟ 2 มิติ 3 มิติ จัดทำโดย ด. ญ. นัฏธิณี ดาราฉาย ชั้น ม.2/4 เลขที่ 41 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 ขั้นตอนการสร้างกราฟมีดังนี้ 1. เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการแล้วคลิกเลือกที่ แถบเมนู แทรก ---> แผนภูมิ

3 2. เลือกประเภทของแผ่นภูมิตามต้องการหรือตามความเหมาะสม ( มีทั้ง 2 มิติ 3 มิติ )

4 3. คลิกที่ปุ่ม หน้าต่อไป จะเป็นการเพิ่มเติมปรับปรุงส่วน ต่างๆ ของแผนภูมิ ( ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของแผนภูมิ )

5

6 4. กด เสร็จสิ้น เท่านี้ก็จะได้แผนภูมิที่ต้องการ

7 ข้าพเจ้าได้ค้นคว้ามาจากอินเตอร์เน็ตเว็บ http://wbi.dru.ac.th/dcc/e- lea/excel/part04.php


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสร้างกาฟ 2 มิติ 3 มิติ จัดทำโดย ด. ญ. นัฏธิณี ดาราฉาย ชั้น ม.2/4 เลขที่ 41 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google