งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง การคำนวณใน ตาราง จัดทำโดย ด. ญ. กมลกิจ กาพแก้ว ชั้น ม.2/4 เลขที่ 44 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง การคำนวณใน ตาราง จัดทำโดย ด. ญ. กมลกิจ กาพแก้ว ชั้น ม.2/4 เลขที่ 44 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง การคำนวณใน ตาราง จัดทำโดย ด. ญ. กมลกิจ กาพแก้ว ชั้น ม.2/4 เลขที่ 44 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 ขั้นตอนการคำนวณด้วยตาราง 1. การกำหนดเซลล์สำหรับเก็บผลสัพธ์โดยการเลื่อนตัวชี้เซลล์นั้นแล้วคลิก 2. ใส่สูตรเข้าในเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์สูตรจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย =

3 ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายการคำนวณ ลำดับเครื่องหมายชื่อเครื่องหมาย 1( )วงเล็บ 2^ยกกำลัง 3* และ /คูณและหาร 4+ และ -บวกและลบ

4 ตัวอย่างการคำนวณ

5 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใส่สูตร 1. สูตรที่ใส่ในเซลล์จะปรากฎให้เห็นในแถบ สูตร 2. ค่าที่เป็นผลลัพธ์ของสูตรจะปรากฎใน เซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์ 3. กรณีที่มีนิพจน์หลายเครื่องหมายจะทำงาน ตามลำดับเครื่องหมาย

6 อ้างอิง http://www.thaigoodview.com/library/t eachershow/lopburi/phisamai_s/excel /sec04p011.html


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง การคำนวณใน ตาราง จัดทำโดย ด. ญ. กมลกิจ กาพแก้ว ชั้น ม.2/4 เลขที่ 44 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google