งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงาน เรื่อง การคำนวณในตาราง จัดทำโดย ด.ญ. กมลกิจ กาพแก้ว ชั้น ม.2/4 เลขที่ 44 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 ขั้นตอนการคำนวณด้วยตาราง
 การกำหนดเซลล์สำหรับเก็บผลสัพธ์โดยการเลื่อนตัวชี้เซลล์นั้นแล้วคลิก  ใส่สูตรเข้าในเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์สูตรจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย =

3 ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายการคำนวณ
ชื่อเครื่องหมาย 1 (  ) วงเล็บ 2 ^ ยกกำลัง 3 * และ / คูณและหาร 4 +  และ  - บวกและลบ

4 ตัวอย่างการคำนวณ

5 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใส่สูตร
 สูตรที่ใส่ในเซลล์จะปรากฎให้เห็นในแถบสูตร  ค่าที่เป็นผลลัพธ์ของสูตรจะปรากฎในเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์  กรณีที่มีนิพจน์หลายเครื่องหมายจะทำงานตามลำดับเครื่องหมาย 

6 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google