งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิถีของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ข้างขึ้น - ข้างแรม (Lunar's Phases)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิถีของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ข้างขึ้น - ข้างแรม (Lunar's Phases)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิถีของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ข้างขึ้น - ข้างแรม (Lunar's Phases)

2 ข้างขึ้นข้างแรม แผ่นที่ 2/2 ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรา มองเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงเป็น เสี้ยว บางคืนสว่างเต็มดวง บางบางคืน ก็มืดหมดทั้งดวง การที่เรามองเห็นการ เปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นเพราะ ดวง จันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลม ไม่มีแสง ในตัวเอง แต่ได้รับแสงจากดวง อาทิตย์ ด้านมืดของดวงจันทร์เกิดจาก ส่วนโค้งของดวงจันทร์บังแสง ทำให้ เกิดเงามืดทางด้านตรงข้ามกับดวง อาทิตย์ เมื่อมองดูดวงจันทร์จากพื้น โลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวง จันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบ ใช้ เวลา 29.5 วัน

3 ข้างขึ้นข้างแรม แผ่นที่ 3/2 การเกิดข้างขึ้นข้างแรม

4 ข้างขึ้นข้างแรม แผ่นที่ 4/2 แสงอาทิตย์สะท้อนจากโลก ทำให้ เรามองเห็นส่วนมืดของดวงจันทร์

5 ข้างขึ้นข้างแรม แผ่นที่ 5/2 ทำไมเราเห็นดวงจันทร์ชี้ปลายวง พระจันทร์ขึ้นฟ้า ในขณะที่ข้างขึ้นนั้น เราจะเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์หันด้านนูนไป ทางทิศตะวันตก และหันปลายวงพระจันทร์ขึ้นข้างบน คล้ายเขา ควายหงายเมื่อเทียบกับขอบฟ้า ในขณะที่ผู้สังเกตดวงจันทร์ที่ บนซีกโลกเหนือจะเห็นดวงจันทร์ตะแคง เนื่องจากประเทศไทย ของเรา อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนั่นเอง

6 ข้างขึ้นข้างแรม แผ่นที่ 6/2 จัดทำโดย น. ส. สิริลักษณ์ บรรเจิดพิธภรณ์ เลขที่ 12 น. ส. มธุรส เนตรจันทร์ เลขที่ 13 น. ส. ชนิตา ฉไนมงคล เลขที่ 14 น. ส. ศุภลักขณา นาคกนก เลขที่ 17 น. ส. ณัฐศินี นันทนุกิจจาเลขที่ 20 น. ส. กนกวรรณ ตรีประสิทธิกุลเลขที่ 22 น. ส. วริษฐา เมืองแดง เลขที่ 31


ดาวน์โหลด ppt ดิถีของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ข้างขึ้น - ข้างแรม (Lunar's Phases)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google