งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. คลิกในตำแหน่งที่จะแทรกรูปภาพ แล้ว เลือก Insert -> Picture -> From File ( แทรก -> รูปภาพ -> จากแฟ้ม ) 2. เปิดไปยังที่เก็บรูปภาพ และคลิกเลือก รูปภาพที่จะแทรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. คลิกในตำแหน่งที่จะแทรกรูปภาพ แล้ว เลือก Insert -> Picture -> From File ( แทรก -> รูปภาพ -> จากแฟ้ม ) 2. เปิดไปยังที่เก็บรูปภาพ และคลิกเลือก รูปภาพที่จะแทรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. คลิกในตำแหน่งที่จะแทรกรูปภาพ แล้ว เลือก Insert -> Picture -> From File ( แทรก -> รูปภาพ -> จากแฟ้ม ) 2. เปิดไปยังที่เก็บรูปภาพ และคลิกเลือก รูปภาพที่จะแทรก 3. ลิกปุ่ม Insert ( แทรก ) 4. ครูปภาพจะถูกวางลงในเวิร์กชีต จากนั้น เราก็มาปรับแต่งเพิ่มเติมได้ เช่น ย่อ / ขยาย ย้ายตำแหน่ง ปรับสี

3

4 การเคลื่อนย้ายรูปภาพโดยการลาก เม้าส์ค้างไว้แล้วไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

5 สำหรับจุดวงกลมเล็กๆสีขาว ( handle ) รอบๆรูปนั้นมี 8 จุดด้วยกัน จะใช้ในการปรับขนาดของรูปโดยคลิกลาก จุดด้านที่ต้องการปรับ หรือคลิกลากที่มุมของรูปหากจะ ปรับสองด้านพร้อมกันในสัดส่วนเดิม

6 ภาพที่ต้องการตัดออกบางส่วนเพื่อเน้นเฉพาะ บางจุด หรือตัดรายละเอียดบางส่วนของภาพ ทิ้งไป อาจใช้วิธีที่เรียกว่า Cropping เพื่อปิด บางส่วนของภาพนั้นไม่ให้แสดง ซึ่งคล้ายกับ การนำกระดาษมาวางปิดส่วนที่ไม่ต้องการ แสดงไว้ หรือถ้าเกิดเปลี่ยนใจในภายหลังให้ กลับมาแสดงทุกส่วนก็ทำได้

7

8 โดยปกติแต่ละภาพจะมีจุดปรับหมุนเพื่อให้ภาพไปอบู่ใน มุมต่างๆได้ตามความเหมาะสม การหมุนภาพนั้นกระทำได้ ง่ายโดยใช้เมาส์ลากที่จุดจับหมุน ซึ่งจะหมูนได้อย่างอิสระ

9 ภาพที่นำมาใส่ในเวิร์กชีตนั้น อาจมีจุดบกพร่องที่ยังไม่ได้ แก้ไข เช่น มืดไป สว่างไป สามารถปรับแต่งได้อย่างง่าย ดังนี้

10 เราสามารถเปลี่ยนโหมดการ แสดงสีของภาพให้เหมาะกับการ นำไปใช้งาน เช่น พิมพ์แบบขาว ดำ เราก็ทำภาพให้เป็นสีขาวดำ

11 ในกรณีที่นำรูปภาพมาวางหลายๆรูป ภาพที่วางก่อนจะอยู่ ด้านล่างส่วนภาพที่วางทีหลังจะอยู่บนสุดทับรูปภาพอื่นๆที่วาง ก่อนหน้า แต่คุณสามารถจัดลำดับรูปภาพใหม่ได้ดังนี้ 1. คลิก เลือกรูปภาพ 2. คลิกขวาที่ภาพ เลือกคำสั่ง Order ( ลำดับ ) Bring to Front ( นำไปไว้ข้างหน้าสุด ) รูปที่จะอยู่ด้านบนสุด ของทุกๆรูปที่อยู่ในชั้นเดียวกัน Send to Back ( ย้ายไปไว้ข้าง หลังสุด ) รูปที่เลือกจะอยู่ด้านล่างสุดของทุกๆรูปที่อยู่ในชั้น เดียวกัน Bring Forward ( นำไปข้างหน้า ) รูปที่เลือกจะเขยิบ หรือเลื่อนขึ้นมาหนึ่งชั้นในระดับเดิม Send Backward ( ย้ายไป ข้างหลัง ) รูปที่เลือกจะเขยิบหรือเลื่อนลงไปหนึ่งขั้นในระดับชั้น เดิม

12

13


ดาวน์โหลด ppt 1. คลิกในตำแหน่งที่จะแทรกรูปภาพ แล้ว เลือก Insert -> Picture -> From File ( แทรก -> รูปภาพ -> จากแฟ้ม ) 2. เปิดไปยังที่เก็บรูปภาพ และคลิกเลือก รูปภาพที่จะแทรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google