งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอ เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอ เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอ เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์

2 ผู้จัดทำ น.ส. ประกายมาศ รุ่งแจ้ง ม. 6/7 เลขที่ 3
น.ส. ประกายมาศ รุ่งแจ้ง ม. 6/7 เลขที่ 3 นาย เฉลิมเกียรติ อมรศรีเสริม ม. 6/7 เลขที่ 9 นาย ยุทธพงษ์ กันทาง ม. 6/7 เลขที่ 20

3 น.ส. นงคราญ ป้องแถว ม. 6/7 เลขที่ 24
น.ส. น้ำฝน เปียมิน ม. 6/7 เลขที่ 25 น.ส. ศศิภา อุ่นแสง ม. 6/7 เลขที่ 26 น.ส. มัลลิกา สุเมฆะกุล ม. 6/7 เลขที่ 30

4 กลุ่มดาวฤกษ์

5 คนไทยรู้จักและศึกษากลุ่มดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้ากันมาตั้งแต่สมัยโบราณจากความประทับใจที่ได้จากการศึกษาดวงดาวทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งได้พรรณนาไว้เป็นกาพย์ กลอน ดังมีหลักฐานจากหนังสือวรรณคดีไทยหลากหลายเรื่องที่กล่าวถึงดวงดาวและกลุ่มดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า เช่น ในหนังสือพระอภัยมณีของสุนทรภู่จินตกวีเอกของไทยได้แต่งกลอนชมดาวไว้อย่างไพเราะตอนหนึ่งว่า "…ดูโน่นแน่ะแม่อรุณรัศมี ตรงมือชี้ดาวเต่านั่นดาวไถ โน่นดาวธงตรงหน้าอาชาไนย ดาวลูกไก่เคียงคู่เป็นหมู่กัน…"

6 มนุษย์มีความผูกพันกับดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้ามาเป็นเวลานานแล้วและได้จินตนาการกลุ่มดาวต่าง ๆ เป็นรูปสิ่งที่คุ้นเคยหรือเคารพนับถือ เช่น รูป คน สัตว์ เครื่องใช้หรือรูปเทพเจ้า ทั้งนี้เพื่อสะดวงต่อการสังเกตและจดจำ หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ นักเรียนทราบหรือไม่ว่าบรรพบุรุษของไทยเรารู้จักสังเกตดาวบางดวงและกลุ่มดาวบางกลุ่มบนท้องฟ้าแล้วนำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ในสมัยโบราณเราได้อาศัยดวงดาวหรือกลุ่มดาวบางดาวบางกลุ่ม บอกเวลา บอกฤดูกาล กำหนดวันนักขัตฤกษ์ และหาทิศในการเดินทาง ปัจจุบันนักดาราศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มดาวออกเป็น 88 กลุ่ม ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ กลุ่มดาวที่คนไทยรู้จักกันดี และมองเห็นได้ไม่ยากนัก มีหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวเต่า กลุ่มดาวไถ เป็นต้น การกำหนดรูปร่างของกลุ่มดาวจะถือเอาดาวฤกษ์ที่สว่างบางดวงในกลุ่มดาวแต่ละกลุ่มเป็นตัวกำหนด

7 กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ

8 กลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่
"สักวาดาวจระเข้ก็เหหก ศีรษะหันหางขึ้นกลางหาว"

9 กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย

10 กลุ่มดาวเต่าหรือกลุ่มดาวนายพราน

11 กลุ่มดาวจักรราศี


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอ เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google