งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. ประกายมาศ รุ่งแจ้ง ม. 6/7 เลขที่ 3 นาย เฉลิมเกียรติ อมรศรีเสริม ม. 6/7 เลขที่ 9 นาย ยุทธพงษ์ กันทาง ม. 6/7 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. ประกายมาศ รุ่งแจ้ง ม. 6/7 เลขที่ 3 นาย เฉลิมเกียรติ อมรศรีเสริม ม. 6/7 เลขที่ 9 นาย ยุทธพงษ์ กันทาง ม. 6/7 เลขที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 น. ส. ประกายมาศ รุ่งแจ้ง ม. 6/7 เลขที่ 3 นาย เฉลิมเกียรติ อมรศรีเสริม ม. 6/7 เลขที่ 9 นาย ยุทธพงษ์ กันทาง ม. 6/7 เลขที่ 20

3 น. ส. นงคราญ ป้องแถว ม. 6/7 เลขที่ 24 น. ส. น้ำฝน เปียมิน ม. 6/7 เลขที่ 25 น. ส. ศศิภา อุ่นแสง ม. 6/7 เลขที่ 26 น. ส. มัลลิกา สุเมฆะกุล ม. 6/7 เลขที่ 30

4

5 คนไทย รู้จักและศึกษากลุ่มดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า กันมาตั้งแต่สมัยโบราณจากความประทับใจที่ได้จาก การศึกษาดวงดาวทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งได้พรรณนาไว้ เป็นกาพย์ กลอน ดังมีหลักฐานจากหนังสือวรรณคดีไทย หลากหลายเรื่องที่กล่าวถึงดวงดาวและกลุ่มดาวต่าง ๆ บน ท้องฟ้า เช่น ในหนังสือพระอภัยมณีของสุนทรภู่จินตกวีเอก ของไทยได้แต่งกลอนชมดาวไว้อย่างไพเราะตอนหนึ่งว่า "… ดูโน่นแน่ะแม่อรุณรัศมี ตรงมือชี้ดาวเต่านั่นดาวไถ โน่นดาวธงตรงหน้าอาชาไนย ดาวลูกไก่เคียงคู่เป็นหมู่กัน …"

6 มนุษย์ มีความผูกพันกับดวงดาวต่าง ๆ บน ท้องฟ้ามาเป็นเวลานานแล้วและได้จินตนาการกลุ่มดาว ต่าง ๆ เป็นรูปสิ่งที่คุ้นเคยหรือเคารพนับถือ เช่น รูป คน สัตว์ เครื่องใช้หรือรูปเทพเจ้า ทั้งนี้เพื่อสะดวงต่อการ สังเกตและจดจำ หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ นักเรียน ทราบหรือไม่ว่าบรรพบุรุษของไทยเรารู้จักสังเกตดาวบาง ดวงและกลุ่มดาวบางกลุ่มบนท้องฟ้าแล้วนำมาใช้ ประโยชน์อะไรบ้าง ในสมัยโบราณเราได้อาศัยดวงดาว หรือกลุ่มดาวบางดาวบางกลุ่ม บอกเวลา บอกฤดูกาล กำหนดวันนักขัตฤกษ์ และหาทิศในการเดินทาง ปัจจุบัน นักดาราศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มดาว ออกเป็น 88 กลุ่ม ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ กลุ่มดาว ที่คนไทยรู้จักกันดี และมองเห็นได้ไม่ยากนัก มีหลาย กลุ่ม เช่น กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวเต่า กลุ่มดาวไถ เป็น ต้น การกำหนดรูปร่างของกลุ่มดาวจะถือเอาดาวฤกษ์ที่ สว่างบางดวงในกลุ่มดาวแต่ละกลุ่มเป็นตัวกำหนด

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt น. ส. ประกายมาศ รุ่งแจ้ง ม. 6/7 เลขที่ 3 นาย เฉลิมเกียรติ อมรศรีเสริม ม. 6/7 เลขที่ 9 นาย ยุทธพงษ์ กันทาง ม. 6/7 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google