งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 1. จัดเรียงข้อความสั้นๆ ให้เป็นระเบียบ 2. คำนวณอย่างง่าย 3. มีการบันทึกข้อมูลเป็นช่องเรียก เซล (Cell) 4. การเรียงตัวทางแนวตั้ง เรียก สดมภ์ (Column) 5. การเรียงตัวทางแนวนอน เรียก แถว (Row)

3 การสร้างตารางเป็นการพิมพ์งานที่จะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้า 1. กำหนดจำนวนสดมภ์ให้ถูกต้องและชัดเจน 2. การแทรกหรือเพิ่มสดมภ์ได้ยาก 3. จำนวนแถวสามารถแทรกหรือเพิ่มได้ง่าย 4. หากจะต้องมีการประสานเซล : กำหนดจำนวนสดมภ์ให้ถูกต้อง : กำหนดความกว้างของแต่ละสดมภ์ให้ถูกต้องก่อน : หากทำการประสานเซลเสร็จแล้ว การปรับความกว้าง สดมภ์และแทรกสดมภ์จะทำได้ยาก

4 1. คำสั่ง ตาราง...> แทรกตาราง รูปภาพ 1 หน้าต่าง แทรกตาราง 2. หน้าต่าง แทรกตาราง 3. กำหนดจำนวนสดมภ์ตามที่ต้องการ 4. กำหนดจำนวนแถวมากพอสมควร 5. คลิกเมาส์ ตกลง

5 1. วางขีดกระพริบในช่องเซลของแถวที่ต้องการเลือก 2. คำสั่ง ตาราง...> เลือกแถว หรือ คลิกเมาส์หน้าแถว ( นอกตาราง ) ที่ต้องการเลือก 3. ถ้าต้องการเลือกจำนวนแถวมากขึ้น กดแป้น CTRL + แป้นลูกศรลง หรือ คลิกเมาส์ค้างและลากหน้าแถว ( นอกตาราง ) ที่ต้องการเลือก ถ้าคลิกเมาส์ค้างและลากหน้าแถว ( นอกตาราง ) ที่ต้องการเลือกตั้งแถว แรกจนถึงแถวสุดท้ายจะเป็นการเลือกทั้งตาราง

6 1. เข้าแถบดำกลุ่มเซลที่ต้องการประสาน 2. คำสั่ง ตาราง...> ผสานเซล 3. ถ้า เซลที่ถูกผสานมีข้อความในเซล ข้อความทั้งหมดจะรวมอยู่ในเซลที่ถูกผสาน

7 1. กำหนดขีดกระพริบในเซลที่ต้องการแยก 2. คำสั่ง ตาราง...> แยกเซล 3. หน้าต่าง การแยกเซล 4. กำหนดจำนวนสดมภ์ละแถวที่ต้องการ 5. คลิกเมาส์ ตกลง

8


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google