งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงาน เรื่อง การสร้างตารางจากMicrosoft Excel จัดทำโดย ด.ญ. มนัญชยา บุญอ่ำ ชั้น ม. 2/3 เลขที่ 34 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 1.จัดเรียงข้อความสั้นๆ ให้เป็นระเบียบ 2.คำนวณอย่างง่าย
คุณสมบัติของตาราง 1.จัดเรียงข้อความสั้นๆ ให้เป็นระเบียบ 2.คำนวณอย่างง่าย 3.มีการบันทึกข้อมูลเป็นช่องเรียก เซล (Cell) 4.การเรียงตัวทางแนวตั้ง เรียก สดมภ์(Column) 5.การเรียงตัวทางแนวนอน เรียก แถว (Row)

3 หลักการสร้างตาราง การสร้างตารางเป็นการพิมพ์งานที่จะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้า 1.กำหนดจำนวนสดมภ์ให้ถูกต้องและชัดเจน 2.การแทรกหรือเพิ่มสดมภ์ได้ยาก 3.จำนวนแถวสามารถแทรกหรือเพิ่มได้ง่าย 4.หากจะต้องมีการประสานเซล :กำหนดจำนวนสดมภ์ให้ถูกต้อง :กำหนดความกว้างของแต่ละสดมภ์ให้ถูกต้องก่อน :หากทำการประสานเซลเสร็จแล้ว การปรับความกว้างสดมภ์และแทรกสดมภ์จะทำได้ยาก

4 3.กำหนดจำนวนสดมภ์ตามที่ต้องการ 4.กำหนดจำนวนแถวมากพอสมควร
คำสั่งสร้างตาราง รูปภาพ 1 หน้าต่างแทรกตาราง 2.หน้าต่าง แทรกตาราง 3.กำหนดจำนวนสดมภ์ตามที่ต้องการ 4.กำหนดจำนวนแถวมากพอสมควร 5.คลิกเมาส์ ตกลง 1.คำสั่ง ตาราง ...> แทรกตาราง

5 การเลือกแถว 1.วางขีดกระพริบในช่องเซลของแถวที่ต้องการเลือก
2.คำสั่ง ตาราง...>เลือกแถว หรือ คลิกเมาส์หน้าแถว (นอกตาราง) ที่ต้องการเลือก 3.ถ้าต้องการเลือกจำนวนแถวมากขึ้น กดแป้น CTRL + แป้นลูกศรลง หรือ คลิกเมาส์ค้างและลากหน้าแถว (นอกตาราง) ที่ต้องการเลือก ถ้าคลิกเมาส์ค้างและลากหน้าแถว (นอกตาราง) ที่ต้องการเลือกตั้งแถวแรกจนถึงแถวสุดท้ายจะเป็นการเลือกทั้งตาราง

6 1.เข้าแถบดำกลุ่มเซลที่ต้องการประสาน 2.คำสั่ง ตาราง...> ผสานเซล
การผสานเซล 1.เข้าแถบดำกลุ่มเซลที่ต้องการประสาน 2.คำสั่ง ตาราง...> ผสานเซล 3.ถ้า เซลที่ถูกผสานมีข้อความในเซล ข้อความทั้งหมดจะรวมอยู่ในเซลที่ถูกผสาน

7 การแยกเซล 1.กำหนดขีดกระพริบในเซลที่ต้องการแยก
2.คำสั่ง ตาราง...>แยกเซล 3.หน้าต่าง การแยกเซล 4.กำหนดจำนวนสดมภ์ละแถวที่ต้องการ 5.คลิกเมาส์ ตกลง

8 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google