งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน จัดทำโดย ด. ญ. พัชรี ทองทศ ม.2/5 เลขที่ 49 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน จัดทำโดย ด. ญ. พัชรี ทองทศ ม.2/5 เลขที่ 49 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน จัดทำโดย ด. ญ. พัชรี ทองทศ ม.2/5 เลขที่ 49 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดคำนวณ การ ทำงานของซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ใช้ หลักการเสมือนมีโต๊ะทำงานที่มีกระดาษ ขนาดใหญ่วางไว้ มีเครื่องมือคล้ายปากกา ยางลบ และเครื่องคำนวณเตรียมไว้ให้เสร็จ บนกระดาษมีช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อความหรือ สูตร สามารถสั่งให้คำนวณตามสูตรหรือ เงื่อนไขที่กำหนด หากผู้ใช้ต้องการสร้าง คำสั่งหรือสูตรเองก็สามารถดำเนินการได้ และสามารถสร้างคำสั่งพิเศษที่เรียกว่า มา โคร ในการใช้งานเฉพาะได้ นอกจากนี้ โปรแกรมตารางทำงานยังสามารถสร้าง กราฟ แผนภูมิสำหรับนำเสนอในรูปแบบ ต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น แผนภูมิ วงกลมและอื่นๆ ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ ตารางทำงาน

3

4 ตัวอย่างของการอ้างตำแหน่งจากเซลสดมภ์และแถว

5 หน้าต่างใช้งานของซอฟต์แวร์ตารางทำงานของซอฟต์แวร์ชุดปลาดาว

6 หน้าต่างซอฟต์แวร์ตารางทำงานของไมโครซอฟต์เอกเซล

7 การคำนวณของซอฟต์แวร์ตารางทำงานนั้น สามารถคำนวณได้ทั้งในแนวของแถว สดมภ์ หรือ แบบเฉพาะเจาะจงก็ได้ จากตารางที่ 5.1 แสดง ตัวอย่างฟังก์ชันการคำนวณที่ซอฟต์แวร์ สนับสนุน ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการใช้งาน โดยทั่วไปสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่หลาย หมวดหมู่ เช่น ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันทาง คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ฐานข้อมูล และอื่นๆ โดย ไม่จำเป็นต้องเขียนมาโครเพิ่มเติม ตัวอย่างของ ฟังก์ชันที่มีการใช้เป็นจำนวน มาก เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และผลรวม

8 ตัวอย่างสูตรและฟังก์ชันการคำนวณใน ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

9 การทำงานของซอฟต์แวร์ตารางทำงาน จาก ตัวอย่างที่ 5 ในตารางที่ 5.1 จะทำการนำค่า B3 มา คูณกับ C4 แล้วบวกกับ A2 ต่อจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ ได้ลบออกด้วยค่า D5 การเป็นเช่นนี้เป็นหลักการ ทางคณิตศาสตร์ที่ให้ตัวดำเนินการคูณและหาร ดำเนินการก่อนตัวดำเนินการบวกและลบ ดังนั้น การกำหนดสูตรจึงต้้องมีความชัดเจน การใส่ เครื่องหมายวงเล็บจะป้องกันความ สับสน ดังนั้น =A2+B3*C4-D5 สามารถเขียนใหม่ ได้เป็น =A2+(B3*C4)-D5 ซึ่งจะทำให้ชัดเจนมาก ขึ้น ค่าต่างๆ ที่อยู่ในเซลของตารางทำงานนั้น สามารถกำหนดชนิดของข้อมูลได้เช่น ตัวอักษร จำนวนเต็ม จำนวนจริง วันเดือน ปี เวลา เปอร์เซ็นต์ และอัตราค่าเงินของประเทศ ต่างๆ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ตารางทำงานช่วยคำนวณ รายการต่างๆ เช่น คำนวณภาษี รายรับ รายจ่าย และประเมินผลการเรียนการสอนของ นักเรียน เป็นต้น

10 อ้างอิง เนื้อหาสาระทั้งของไมโครซอฟต์เอกเซล นำมาจาก www.google.com เรื่อง ซอฟแวร์ตารางทำงาน


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน จัดทำโดย ด. ญ. พัชรี ทองทศ ม.2/5 เลขที่ 49 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google