งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงาน เรื่อง การป้อนข้อมูล จัดทำโดย ด.ช.สถิต แสวงศิริผล ม.2/1 เลขที่ 24 เสนอ อ.ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 การป้อนข้อมูล การป้อนข้อมูลใน Excel มีลักษณะแตกต่างจากการพิมพ์งานปกติทั่วไป โดยมีหลักการ ดังนี้ เลื่อน Cell Pointer ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ พิมพ์ข้อมูล โดยข้อมูลจะปรากฏในแถบสูตร (Formula Bar) ดังนี้

3 ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าผิดใช้ปุ่ม Back Space ลบแก้ไข
ข้อมูลถูกต้องสามารถปฏิบัติ ดังนี้ กดปุ่ม หรือ กดปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนตำแหน่ง Cell Pointer ใช้เมาส์ Click ที่ไอคอนเครื่องหมาย ใน Formula Bar

4 ข้อมูล 1 ชุด ป้อนใน 1 เซลล์ ข้อมูลประเภทตัวหนังสือ (Text)
ข้อมูลที่ไม่นำไปคำนวณ มีความยาวไม่เกิน 32,000 อักขระ จัดชิดซ้ายของเซลล์โดยอัตโนมัติ ตัวเลข/สูตร/สมการต่างๆ ที่ต้องการทำให้เป็น Text จะต้องใช้เครื่องหมาย Single

5 Quote นำหน้า ข้อมูลมีความยาวมากกว่าความกว้างของเซลล์ จะล้นออกนอกเซลล์ และหากมีข้อมูลในเซลล์ถัดไป ข้อมูลที่ล้นออกจะถูกทับ (แต่ไม่ได้ถูกลบ) สามารถ แก้ไขโดยขยายขนาดความกว้างของเซลล์ ข้อมูลประเภทตัวเลข (Number) ข้อมูลตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ จะถูกจัดชิดขวาของเซลล์ เลขที่มีหลักเกิน 100 ไม่ต้องป้อนเครื่องหมายคอมม่าคั่น ให้ป้อนเฉพาะค่าตัวเลข

6 ถ้ามี % ต่อท้ายจะเป็นการนำค่า 100 มาหารให้โดยอัตโนมัติ
สามารถป้อนในรูปแบบ Exponential เช่น 2.5E+04 เท่ากับ 2.5 คูณด้วย 10 ยกกำลัง 4 ข้อมูลประเภทวันที่-เวลา (Date & Time) ข้อมูลวันที่ หรือเวลา นำไปคำนวณได้ จะถูกจัดชิดขวาของเซลล์

7 ผลลัพธ์จากสูตรและฟังก์ชันการคำนวณ (Formula & Function)
เลขที่มีหลักเกิน 100 ไม่ต้องป้อนเครื่องหมายคอมม่าคั่น ให้ป้อนเฉพาะค่าตัวเลข

8 ข้อมูลตัวเลขบางค่า เมื่อป้อนไปแล้วโปรแกรมแสดงผลเป็น "วันที่" ให้แก้ไขโดยนำเมาส์คลิกในเซลล์นั้นๆ แล้วเลือกเมนูคำสั่ง Format, Cells แล้วเลือกรายการ General จากบัตรรายการ Number การป้อนตัวเลขที่มีเครื่องหมาย / เช่น 1/4 โปรแกรมมักจะแสดงผลเป็นวันที่ ถ้าต้องการตัวเลขดังกล่าว สามารถแก้ไขโดยให้ป้อนเป็น 0 1/4

9 สำหรับตัวเลขที่มีเครื่องหมาย / แต่ไม่ใช่ข้อมูลที่นำมาคำนวณ ควรป้อนเครื่องหมาย ' นำหน้าด้วย เช่น '1/4
ในกรณีที่ป้อนข้อมูลใดๆ (โดยเฉพาะข้อมูลประเภทวันที่) แล้วปรากฏเครื่องหมาย # เต็มเซลล์ แสดงว่า ความกว้างของเซลล์ไม่พอที่จะแสดงผล จะต้องทำการขยายขนาดความกว้างของเซลล์

10 กรณีที่ข้อมูลประเภทตัวหนังสือ มีความยาวมากกว่าความกว้างของเซลล์ จะล้นออกนอกเซลล์ และหากมีข้อมูลในเซลล์ถัดไป ข้อมูลที่ล้นออกจะถูกทับ (แต่ไม่ได้ถูกลบ) สามารถแก้ไขโดยขยายขนาดความกว้างของเซลล์

11

12 อ้างอิง

13 ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google